Proud to be Senior

Posts tagged ‘werk’

Het aandeel langdurige zieke werknemers van 60 jaar en ouder is in vier jaar tijd verdubbelt, zo meldt het UWV vandaag. Waren in 2012 waren er nog 4800 werknemers van 60 jaar of ouder langdurig ziek. In 2016 was dat gestegen naar 11.200. Dat is 2,6 procent van alle werkzame 60-plussers. Voor Carla van Deursen […]

In een samenwerking tussen werkgevers en werknemers pleiten beiden om de hogere AOW-leeftijd niet te laten gelden voor mensen met een zwaar beroep. Een bouwvakker die 45 jaar gewerkt heeft moet dan AOW kunnen krijgen. Beiden partijen zien het liefst een flexibele AOW. In de bouw zijn al afspraken gemaakt om de handen ineen te […]

Werkgevers moeten omscholen

april 12th, 2018

De werkgevers in Nederland moeten wat betreft de bestuursvoorzitter van het UWV het voortouw nemen in het om- en bijscholen van werkzoekenden om hen zo wel op hun vacature te laten passen. De werkloosheid is de afgelopen jaren flink afgenomen, maar er blijft ene flinke groep werkzoekenden die niet een op een op een vacature […]

We doen veel vrijwilligerswerk

december 8th, 2017

Al jaren is het aantal mensen dat aan vrijwilligerswerk doet stabiel, al zijn er wel verschillen tussen werkenden en mannen en vrouwen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft opnieuw gekeken wie er aan vrijwilligerswerk doet en wie niet. Ongeveer de helft van de 15 tot 65-jarige doet volgens het CBS tenminste een keer […]

Vacature moet leeftijdsloos

december 6th, 2017

Vanaf 1 januari 2018 mag er in een vacature geen leeftijdsonderscheid meer gemaakt worden. Tot nu toe is het mogelijk om een vacature specifiek te richten op jongeren van 18 tot 27 jaar of juist 50-plussers. De vacature moet dan wel gericht zijn op het bestrijden van jeugd- of ouderenwerkloosheid en dat moet ook zo […]

Deeltijd-VUT in opkomst

september 28th, 2017

Vakbond CNV signaleert de trend dat in steeds meer coa’s de mogelijkheid van deeltijd-VUT wordt opgenomen, waarbij de baas meebetaalt aan minder werken. Concrete cijfers kan het CNV nog niet geven, maar ze signaleert wel de trend dat in steeds meer cao’s de deeltijd-VUT wordt afgesproken of toch tenminste op de onderhandelingstafel ligt. De deeltijd […]

Flexibele AOW leidt tot niks

augustus 29th, 2017

De wet die het mogelijk maakt om twee jaar eerder of vijf jaar later de eerste AOW te ontvangen voegt niks toe, zo blijkt uit onderzoek. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is onderzocht of het zinvol is om de AOW-leeftijd flexibel te maken. In het onderzochte wetsvoorstel kunnen werknemers twee […]

Werkgevers die werklozen van 56 jaar en ouder aannemen worden na 1 januari 2018 gecompenseerd als de nieuwe werknemer ziek wordt. Door een nieuwe maatregel waar het kabinet afgelopen vrijdag mee instemde, worden werkgevers gecompenseerd als een werknemer ziek wordt. De maatregel geldt alleen voor nieuw aangenomen werknemers van 56 jaar of ouder en als […]

De Overbruggingsregeling die het AOW-gat moet overbruggen wordt niet uitgebreid. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken ziet daarvoor geen mogelijkheden. Door de invoering van de (versnelde) hogere AOW-leeftijd komen 65-jarigen van wie de vut of verzekering stopt met het 65 jaar worden, in een AOW-gat terecht. Het inkomen stopt en op de eerste AOW moeten ze […]

De ontwikkeling dat flex-werk niet naar een vaste baan leidt is gestopt, maar er zijn verschillen tussen opleidingsniveau, sekse en achtergrond. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) volgde 686.000 werknemers die in 2012 met flexwerk begonnen. Van hen stroomde in de daarop volgende drie jaar gemiddeld 26 procent door naar een vaste baan. In […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.