Proud to be Senior

Posts tagged ‘werk’

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn toch akkoord gegaan met het derde WW-jaar dat ze eerder nog afwezen. Wel hebben ze voorwaarden. In het sociaal akkoord met het kabinet uit 2013 stond al dat het derde WW-jaar heringevoerd zou worden. Toch moest het tot dit jaar duren voordat er overeenstemming leek te zijn over het […]

De nieuwe voorzitter van het FNV wil het mes zetten in de voordelen die zelfstandigen, vooral zzp’ers nu genieten. De fiscale voordelen verdwijnen naar zijn mening nu te veel in de zakken van de opdrachtgevers. Met de fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling, kunnen zzp’ers hun tarief naar beneden terugschroeven. Hierdoor zijn ze vaak […]

Het is een illusie te denken dat een flexibel contract in veel gevallen de opstap is naar een vaste baan. Dat blijkt in een periode van vijf jaar slechts voor twee op de vijf flexibele werkers weg gelegd. In de vandaag verschenen publicatie van het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) van de Universiteit van Amsterdam […]

Met een Europees actieplan willen werkgevers en werknemers zorgen dat werknemers gezond en werkend hun officiële pensioenleeftijd halen. Vandaag presenteren de Europese werkgevers- en werknemers organisaties in Brussel een actieplan om werknemers langer en zinvol te laten werken tot aan hun pensioen. Tegelijkertijd moet er meer overdracht van kennis en ervaring uitgewisseld worden tussen oudere […]

Werkloosheid neemt verder af

februari 16th, 2017

De werkloosheid is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8.000 per maand afgenomen. In alle leeftijdscategorieën daalt de werkloosheid. Uit de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen publiceerde, blijkt dat de werkloosheid over de hele linie de afgelopen drie maanden is afgenomen. Het aantal werklozen kwam eind januari dit jaar uit op […]

Om de officiële AOW-leeftijd te kunnen halen zien veel werknemers het liefst dat hun werkweek korter wordt. Om- en bijscholing is minder populair. Ruim de helft van de werknemers van 45 tot 65 jaar noemt minder uren of minder dagen per week werken de mogelijkheid om aan het werk te blijven. Slechts een op de […]

In 2015 zijn weer minder mensen via de kantonrechter ontslagen, in vergelijking met 2013, de helft minder. In 2013 kregen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek en het UWV 23 duizend mensen ontslag via de kantonrechter of het UWV. Dat is een kwart minder dan in 2014 en de helft minder dan in 2013. […]

Het aantal werkenden groeide flink in 2016 en de werkloosheid nam af, onder 45-plussers het sterkst. Het gaat weer goed met de economie in Nederland, het aantal werkenden stijgt flink. In 2016 was het aantal werkenden als percentage van het totaal aantal 15- tot 75-jarigen 65,4 procent. Dat is nog net wat minder dan aan […]

Ondanks de vele kritiek op flexibele contracten brengt het ouderen juist voordelen. Op dit moment werkt een derde van de beroepsbevolking en 60 procent van de jongeren flexibel. Volgens de FNV is dat maar niks: uitzendkrachten leven in onzekerheid over contractverlenging, kunnen geen hypotheek krijgen of geld lenen. Daarnaast zijn kritische flexwerkers geïntimideerd of krijgen […]

Minder 50-plussers werkloos

november 30th, 2016

Het UWV meldde dat het aantal 50-plussers met een werkloosheidsuitkering is gedaald sinds februari 2016. Maar het aantal 45-plussers in de bijstand nam juist toe. Sinds 2013 nam het aantal werkloze 50-plussers steeds toe; tot februari dit jaar. Sinds die maand is het aantal 50-plussers met een werkloosheidsuitkering volgens het UWV met 6 procent gedaald. […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.