Proud to be Senior

Archive for the ‘Werk’ category

Toch een pensioenakkoord

mei 30th, 2018

De werkgevers en werknemers (FNV) hebben toch samen een pensioenakkoord kunnen sluiten. In dit uitgelekte akkoord waar de Telegraaf de hand op wist te leggen staat onder andere dat beide partijen willen dat de AOW-leeftijd niet in 2021 op 67 jaar komt te liggen, maar vier jaar later. Volgens de Telegraaf zouden de werkgevers en […]

Het aantal oudere werknemers dat zich laat bijscholen is de afgelopen jaren gestegen zo blijkt uit een vandaag verschenen rapport van onderzoeksinstituut ROA, onderdeel van Maastricht University. Dat is een positieve ontwikkeling, want door scholing blijven ook oudere werknemers ‘bruikbaar’ voor de arbeidsmarkt. De idee is dat als ouderen nieuwe vaardigheden aanleren de hoge werkloosheid […]

Het aandeel langdurige zieke werknemers van 60 jaar en ouder is in vier jaar tijd verdubbelt, zo meldt het UWV vandaag. Waren in 2012 waren er nog 4800 werknemers van 60 jaar of ouder langdurig ziek. In 2016 was dat gestegen naar 11.200. Dat is 2,6 procent van alle werkzame 60-plussers. Voor Carla van Deursen […]

In een samenwerking tussen werkgevers en werknemers pleiten beiden om de hogere AOW-leeftijd niet te laten gelden voor mensen met een zwaar beroep. Een bouwvakker die 45 jaar gewerkt heeft moet dan AOW kunnen krijgen. Beiden partijen zien het liefst een flexibele AOW. In de bouw zijn al afspraken gemaakt om de handen ineen te […]

Werkgevers moeten omscholen

april 12th, 2018

De werkgevers in Nederland moeten wat betreft de bestuursvoorzitter van het UWV het voortouw nemen in het om- en bijscholen van werkzoekenden om hen zo wel op hun vacature te laten passen. De werkloosheid is de afgelopen jaren flink afgenomen, maar er blijft ene flinke groep werkzoekenden die niet een op een op een vacature […]

Scholing voor oudere werklozen

december 19th, 2017

Voor werklozen die weinig perspectief op een baan hebben is vanaf volgend jaar 30 miljoen euro beschikbaar. Voor dat geld kunnen ze scholing krijgen voor een beroep waar een tekort aan is. Werklozen met weinig kans op een nieuwe baan kunnen vanaf volgend jaar een vergoeding van maximaal € 2.500 krijgen als ze een opleiding […]

De Nationale Denktank stelt voor om de sollicitatieplicht voor 55-plussers in de bijstand te vervangen door de voorwaarde vrijwilligerswerk te gaan doen. De Nationale Denktank, een stichting die zich elk jaar met een groep jonge academici buigt over een maatschappelijk vraagstuk, heeft ideeën over de sollicitatieplicht voor 55-plussers in de bijstand. Volgens de Denktank ontmoedigt […]

We doen veel vrijwilligerswerk

december 8th, 2017

Al jaren is het aantal mensen dat aan vrijwilligerswerk doet stabiel, al zijn er wel verschillen tussen werkenden en mannen en vrouwen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft opnieuw gekeken wie er aan vrijwilligerswerk doet en wie niet. Ongeveer de helft van de 15 tot 65-jarige doet volgens het CBS tenminste een keer […]

Vacature moet leeftijdsloos

december 6th, 2017

Vanaf 1 januari 2018 mag er in een vacature geen leeftijdsonderscheid meer gemaakt worden. Tot nu toe is het mogelijk om een vacature specifiek te richten op jongeren van 18 tot 27 jaar of juist 50-plussers. De vacature moet dan wel gericht zijn op het bestrijden van jeugd- of ouderenwerkloosheid en dat moet ook zo […]

De Nederlandse pensioenfondsen hebben de kosten voor het beheer en de uitvoering van het pensioen nauwelijks kunnen verlagen, btw en regeldruk zijn de argumenten. Pensioenconsultant LCP heeft voor de zesde keer de kosten die pensioenfondsen maken op een rij gezet (2016). Ondanks de aandacht voor kostenbeheer zijn de Nederlandse pensioenfondsen er nauwelijks in geslaagd om […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.