Proud to be Senior

De Nederlandse pensioenfondsen hebben de kosten voor het beheer en de uitvoering van het pensioen nauwelijks kunnen verlagen, btw en regeldruk zijn de argumenten.

Pensioenconsultant LCP heeft voor de zesde keer de kosten die pensioenfondsen maken op een rij gezet (2016). Ondanks de aandacht voor kostenbeheer zijn de Nederlandse pensioenfondsen er nauwelijks in geslaagd om de kosten te verlagen. LCP deed onderzoek naar 200 actieve pensioenfondsen die gezamenlijk een pensioenpot van 1.700 miljard euro beheren.
De kosten voor de pensioenuitvoering zijn gemiddeld gelijk gebleven op € 115 per deelnemer, er werd in totaal 1 miljard euro aan uitgegeven. Meer geld gaat om in het vermogensbeheer van de pensioenfondsen. De onderzochte fondsen gaven er in totaal 6,6 miljard euro aan uit in 2016, dit was in 2015 nog 6,5 miljard euro. De kosten daalden van 0,48% van het beheerde vermogen naar 0,46%.
Dat de kosten niet daalden wijten verschillende fondsen aan de btw die ze sinds 2015 moeten betalen als ze pensioenuitvoering uitbesteden. Ook de regeldruk uit Den Haag en de onderzoeken van De Nederlandse Bank brengen kosten met zich mee.
Dat kostenbeheersing aandacht krijgt is te verklaren uit berekeningen van de Autoriteit Financieel Markten, die berekende dat 0,1 procent lagere kosten op termijn leidt tot 3 procent hoger vermogen.
De hoge kosten voor vermogensbeheer zijn extra hoog als je het afzet tegen de kosten die bij een beschikbare premieregeling in rekening worden gebracht. Daar zijn de kosten slechts 0,3 procent, veel meer dan bij de pensioenfondsen die 0,48 procent kosten hebben. Het verschil laat zich verklaren doordat pensioenfondsen vaker in duurdere beleggingen investeren zoals infrastructuur of meer aan risicospreiding of duurzaamheid doen.

Nico van Scheijndel

4 december 2017

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.