Proud to be Senior

Posts tagged ‘pensioen’

Het Financieel Dagblad meldt vanmorgen dat de AOW-leeftijd te snel stijgt. De AOW-leeftijd op 67 jaar mag van de krant vijf jaar later. De gegevens zijn afkomstig van actuarissen die opnieuw gerekend hebben met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door de recente sterftecijfers te nemen en die verder door te rekenen […]

Toch een pensioenakkoord

mei 30th, 2018

De werkgevers en werknemers (FNV) hebben toch samen een pensioenakkoord kunnen sluiten. In dit uitgelekte akkoord waar de Telegraaf de hand op wist te leggen staat onder andere dat beide partijen willen dat de AOW-leeftijd niet in 2021 op 67 jaar komt te liggen, maar vier jaar later. Volgens de Telegraaf zouden de werkgevers en […]

Lager inkomen voor AOW’ers

december 22nd, 2017

Terwijl veel werkenden er het komende jaar op vooruit gaan, daalt het besteedbaar inkomen van veel AOW’ers juist. Terwijl werkenden voor de stijgende kosten gecompenseerd krijgen door hogere lonen en fiscale maatregelen, gaat het besteedbare inkomen van AOW’ers er het komende jaar (opnieuw) op achteruit. Gepensioneerden hebben last van de hogere zorgpremies en het feit […]

De Nederlandse pensioenfondsen hebben de kosten voor het beheer en de uitvoering van het pensioen nauwelijks kunnen verlagen, btw en regeldruk zijn de argumenten. Pensioenconsultant LCP heeft voor de zesde keer de kosten die pensioenfondsen maken op een rij gezet (2016). Ondanks de aandacht voor kostenbeheer zijn de Nederlandse pensioenfondsen er nauwelijks in geslaagd om […]

Pensioenfonds ABP verhoogt de premies over het pensioengevend salaris, maar gaat de pensioenuitkeringen niet verhogen. Omdat de pensioenreserves niet voldoende zijn gaat het ABP de premie over het pensioengevend salaris volgend jaar verhogen van 21,1 procent nu, naar 22,9 procent in 2018. Volgens het grootste pensioenfonds van Nederland is structureel een hoger premieniveau nodig om […]

Einde afkoop kleine pensioentjes

november 22nd, 2017

De Tweede Kamer heeft met een overgrote meerderheid ingestemd met de nieuwe wet die de afkoop van kleine pensioentjes tegen gaat. Doordat steeds meer mensen kleine pensioentjes opbouwen bij verschillende werkgevers, was er behoefte aan een wet die de huidige wet vervangt, die nu regelt dat kleine pensioentjes kunnen worden afgekocht. Gisteren stemde de Tweede […]

De pensioenfondsen houden de stijgende lijn van hun dekkingsgraaden vast, in september steeg de dekkingsgraad weer een procent. In september stegen in de pensioenbarometer van Aon Hewitt zowel de actuele- als de beleidsdekkingsgraad een procent. De gemiddelde actuele dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was eind september 109 procent. De Beleidsdekkingsgraad steeg naar 105 procent. Beide […]

Volgens De Nederlandse Bank voldoet 29 procent van de Nederlandse pensioenfondsen nog niet aan de minimale dekkingsgraad. Maar het gaat wel om veel deelnemers. De beleidsdekkingsgraad vertoont al sinds december 2016 een stijgende lijn. Ook de actuele dekkingsgraad heeft een stijgende tendens. Met de eerste bepalen de pensioenfondsen hun beleidsbeslissingen en moet minimaal 104,2 procent […]

Liever stoppen dan omscholen

oktober 31st, 2017

Werknemers zien omscholen aan het einde van hun carrière niet zitten, eerder stoppen met werken wel. Velen nemen daarvoor financiële maatregelen. Uit onderzoek van Wijzer in geldzaken, onder ruim duizend werkenden in loondienst tussen de 55 en 67 jaar, blijkt dat eerder stoppen met werken voor het pensioen nog steeds zeer populair is. In omscholen […]

Pensioenuitkering is oneerlijk

oktober 31st, 2017

olgens berekeningen van Netspar subsidiëren mannen het pensioen van vrouwen. Hoe groter het verschil in opleiding, hoe groter de subsidie. Uit onderzoek van pensioendenktank Netspar blijkt dat een hoger opgeleide vrouw voordeel heeft bij het huidige pensioenstelsel. Zij betaalt 11,7 procent te weinig pensioenpremie voor het pensioen dat ze ontvangt. Lager opgeleide mannen betalen juist […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.