Proud to be Senior

Het Financieel Dagblad meldt vanmorgen dat de AOW-leeftijd te snel stijgt. De AOW-leeftijd op 67 jaar mag van de krant vijf jaar later. De gegevens zijn afkomstig van actuarissen die opnieuw gerekend hebben met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door de recente sterftecijfers te nemen en die verder door te rekenen blijkt dat de levensverwachting minder snel stijgt dan aanvankelijk door het CBS werd aangenomen. De AOW-leeftijd moet daarom niet zoals nu gepland in 2021 naar 67 jaar stigen, maar pas in 2026. De berekeningen verschijnen binnenkort in het huisblad van het Actuarieel Genootschap.
Vorige week nog pleitten werkgevers en werknemers er nog voor dat de AOW-leeftijd minder snel moet stijgen en wel naar 67 jaar in 2025. Die latere vier jaar zou 1,5 miljard euro kosten. De actuarissen denken echter dat dit bedrag mee zal vallen omdat er meer mensen komen te overlijden en dus ook minder AOW uitgekeerd hoeft te worden.
Jan Latten van het CBS ziet de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar als een inhaalslag omdat de levensverwachting sinds de invoering in 1957 met ongeveer vijf jaar is toegenomen terwijl de AOW-leeftijd zelf lang op 65 is blijven staan. Gemiddeld zouden we ongeveer 18,5 AOW moeten ontvangen.
Opvallend is dat de actuarissen niets zeggen over de pensioenen die met de AOW-leeftijd meestijgen. Als de AOW later kan omdat de levensverwachting lager is dan eerder gedacht, dan kunnen de pensioenen ook eerder uitgekeerd worden, of – als ze dat niet doen – juist een hogere uitkering bieden.
Ik ben benieuwd hoe ze in Den Haag op deze berekeningen reageren, niet waarschijnlijk.

Nico van scheijndel
5 juni 2018

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.