Proud to be Senior

Het aantal oudere werknemers dat zich laat bijscholen is de afgelopen jaren gestegen zo blijkt uit een vandaag verschenen rapport van onderzoeksinstituut ROA, onderdeel van Maastricht University. Dat is een positieve ontwikkeling, want door scholing blijven ook oudere werknemers ‘bruikbaar’ voor de arbeidsmarkt. De idee is dat als ouderen nieuwe vaardigheden aanleren de hoge werkloosheid in die groep ook omlaag gaat. En die werkloosheid is hoog, want van alle mensen die langer dan een jaar in de WW zitten is driekwart 50 jaar of ouder.
Er is wel een belangrijk kanttekening te plaatsen bij de scholingsontwikkeling: vooral hoger opgeleiden kiezen er zelf voor om zich bij te laten scholen om loopbaandoelen te realiseren. Terwijl middel- en laag opgeleiden dat doen omdat de werkgever er om vraagt. Toch dicht de leerkloof tussen jong en oud zich langzaam maar zeker. Een op de drie 55-plussers heeft zich recentelijk laten bijscholen, maar de groep 35- tot 44 -jarigen voor de helft. Er valt dus nog veel te winnen.
Dat vindt ook 50-plus Rotterdam die in haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad al had opgenomen dat juist ouderen naar de schoolbanken moeten om zo mogelijk werkloosheid af te wenden of juist om weer een nieuwe baan te vinden. Dat is goed voor de oudere werknemers, maar niet minder belangrijk: de kans om in armoede te vervallen is het grootst bij de groep 55-plus tot de eerst AOW. Wordt een oudere werknemer werkloos en heeft hij zijn vaardigheden niet bijgehouden, dan wacht langdurige werkloosheid en vervolgens de bijstand. Scholing is dus onontbeerlijk voor een goede arbeidsmarkt positie van de oudere werknemer, voor laag- midden- en hoger opgeleiden. Voor de maatschappij en uit goed begrepen eigen belang.

Nico van Scheijndel
15 mei 2018

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.