Proud to be Senior

Posts tagged ‘werkloosheid’

Het aantal oudere werknemers dat zich laat bijscholen is de afgelopen jaren gestegen zo blijkt uit een vandaag verschenen rapport van onderzoeksinstituut ROA, onderdeel van Maastricht University. Dat is een positieve ontwikkeling, want door scholing blijven ook oudere werknemers ‘bruikbaar’ voor de arbeidsmarkt. De idee is dat als ouderen nieuwe vaardigheden aanleren de hoge werkloosheid […]

Werkloosheid daalt

juli 20th, 2017

Uit de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen publiceerde is op te maken dat de werkloosheid nog steeds daalt, al zijn er verschillen in leeftijdsgroepen en beroepen. De werkloosheid is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in juni weer verder gedaald. Eind juni was de werkloosheid 4,9 procent van de […]

Werkloosheid daalt verder

juni 15th, 2017

De werkloosheid in Nederland is opnieuw gedaald, onder jongeren is de afname het sterkst, onder 55-plussers het kleinst. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde vanmorgen nieuwe cijfers over de werkloosheid in Nederland. Van alle Nederlanders tussen de 15 en 75 jaar (12,9 miljoen mensen) had in het afgelopen kwartaal 66,5 procent betaald werk. In […]

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn toch akkoord gegaan met het derde WW-jaar dat ze eerder nog afwezen. Wel hebben ze voorwaarden. In het sociaal akkoord met het kabinet uit 2013 stond al dat het derde WW-jaar heringevoerd zou worden. Toch moest het tot dit jaar duren voordat er overeenstemming leek te zijn over het […]

Van de 55-plussers die werkloos worden, vindt slechts 7 procent binnen drie maanden een nieuwe baan. Twee derde van de oudere werklozen is langdurig werkloos. Het wil maar niet vlotten met het oplossen van de werkloosheid onder oudere werklozen. Erger nog, na maanden van daling nam in februari het aantal 45-plussers zonder baan weer toe […]

Werkloosheid neemt verder af

februari 16th, 2017

De werkloosheid is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8.000 per maand afgenomen. In alle leeftijdscategorieën daalt de werkloosheid. Uit de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen publiceerde, blijkt dat de werkloosheid over de hele linie de afgelopen drie maanden is afgenomen. Het aantal werklozen kwam eind januari dit jaar uit op […]

Het aantal werkenden groeide flink in 2016 en de werkloosheid nam af, onder 45-plussers het sterkst. Het gaat weer goed met de economie in Nederland, het aantal werkenden stijgt flink. In 2016 was het aantal werkenden als percentage van het totaal aantal 15- tot 75-jarigen 65,4 procent. Dat is nog net wat minder dan aan […]

Maak AOW inkomensafhankelijk

januari 4th, 2017

Volgens econoom Sweder van Wijnbergen moet de AOW inkomensafhankelijk worden én moeten werknemers boven de 45 jaar getraind worden om hun werk goed te kunnen blijven doen. Om de AOW betaalbaar te maken moet deze inkomensafhankelijk worden en moet er serieus werk worden gemaakt met het bestrijden van de werkloosheid onder ouderen. Econoom Sweder van […]

De Unie KBO hield de enthousiaste verhalen over de dalende werkloosheid tegen het licht en ontdekte een heel andere realiteit. Gisteren maakte het ministerie van Sociale Zaken bekend dat de werkloosheid in Nederland is gedaald. Goed nieuws zou je zeggen, maar ouderenorganisatie Unie KBO ontdekte een heel andere waarheid. Volgens het ministerie is de werkloosheid […]

Er zijn steeds meer 60-plussers werkloos en vruchteloos op zoek naar ander werk. Het percentage 60-plussers dat werkloos is bedraagt nu al 10 procent van die leeftijdsgroep.   Het Economisch Bureau van de ING publiceerde vanmorgen zorgelijke cijfers over het aantal oudere werklozen. Het aantal werkzoekende 60-plussers is volgens de ING enorm toegenomen. Was in […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.