Proud to be Senior

Posts tagged ‘werknemers’

Het aantal oudere werknemers dat zich laat bijscholen is de afgelopen jaren gestegen zo blijkt uit een vandaag verschenen rapport van onderzoeksinstituut ROA, onderdeel van Maastricht University. Dat is een positieve ontwikkeling, want door scholing blijven ook oudere werknemers ‘bruikbaar’ voor de arbeidsmarkt. De idee is dat als ouderen nieuwe vaardigheden aanleren de hoge werkloosheid […]

Van de werkgevers vindt driekwart dat oudere werknemers net zo goed functioneren als jongere medewerkers. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) deed onderzoek naar het functioneren van de arbeidsmarkt in Nederland. Enkele conclusies van dit onderzoek zijn: dat de helft van de bedrijven niet van plan is om mensen met een beperking aan te nemen. Dat […]

De beroepsbevolking vergrijst

oktober 16th, 2017

Nog nooit werkten er zoveel 55-plussers als nu. De verwachting is dat ze tegen het einde van het jaar zelfs de grootste groep zijn van alle leeftijdsgroepen die werken. Op dit moment werken er volgens het Centraal Bureau (CBS) voor de Statistiek 1,6 miljoen 55-plussers. Dat aantal was nog nooit zo hoog. In 2003 waren […]

De BOVAG pleit ervoor dat de regels van leasefietsen, die werkgevers hun werknemers beschikbaar stellen werkbaarder worden. Tot voor kort konden werknemers zelf een fiets via het bedrijf kopen en aftrekken van de belasting, dat kan niet meer. Wil een werknemer nu een fiets kopen via het bedrijf, dan gaat dat ten koste van het […]

Het blijkt dat werknemers met zwaar beroep vaak hun pensioen niet werkend halen, maar als arbeidsongeschikte het arbeidsproces verlaten. Bij het pensioenfonds voor de metaal, PMT, zien ze een verdubbeling van het aantal arbeidsongeschikten sinds de pensioenleeftijd is verhoogd. Bij pensioenfonds Zorg en Welzijn is een stijging te zien van 20 procent ten opzichte van […]

Slachtoffers van een bedrijfsongeval zijn vaak dubbel slachtoffer, eerst het ongeval zelf en door de afwikkeling van de schade. Jaarlijks gebeuren er in Nederland 450.000 ongelukken op het werk. Hiervan zijn er 50 tot 80 met dodelijke afloop en is er bij ruim 200.000 werknemers sprake van fysiek of psychisch letsel. De cijfers zijn afkomstig […]

Voor het eerst in jaren neemt de gemiddelde leeftijd waarop we met pensioen gaan niet toe. Niet in iedere beroepsgroep werkt men even lang door. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de leeftijd waarop we gemiddeld met pensioen gaan in 2016 net zo hoog geweest als in 2015. Deze stagnatie is de eerste […]

Met een Europees actieplan willen werkgevers en werknemers zorgen dat werknemers gezond en werkend hun officiële pensioenleeftijd halen. Vandaag presenteren de Europese werkgevers- en werknemers organisaties in Brussel een actieplan om werknemers langer en zinvol te laten werken tot aan hun pensioen. Tegelijkertijd moet er meer overdracht van kennis en ervaring uitgewisseld worden tussen oudere […]

Om de officiële AOW-leeftijd te kunnen halen zien veel werknemers het liefst dat hun werkweek korter wordt. Om- en bijscholing is minder populair. Ruim de helft van de werknemers van 45 tot 65 jaar noemt minder uren of minder dagen per week werken de mogelijkheid om aan het werk te blijven. Slechts een op de […]

Liever wel seniorendagen

juli 14th, 2016

Uit onderzoek onder een grote groep werknemers blijkt dat een meerderheid de extra vrije dagen voor oudere werknemers wil behouden. Er zijn wel verschillen tussen de generaties. Slechts een op de vijf jongeren ziet de extra vrije dagen voor oudere werknemers, de seniorendagen, graag afgeschaft. Onder vijftigplussers is dat nog maar 63 procent. Gemiddeld is […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.