Proud to be Senior

We doen veel vrijwilligerswerk

december 8th, 2017

Al jaren is het aantal mensen dat aan vrijwilligerswerk doet stabiel, al zijn er wel verschillen tussen werkenden en mannen en vrouwen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft opnieuw gekeken wie er aan vrijwilligerswerk doet en wie niet. Ongeveer de helft van de 15 tot 65-jarige doet volgens het CBS tenminste een keer per jaar vrijwilligerswerk. Personen in die leeftijdscategorie die geen betaald werk hebben omdat ze een opleiding volgen of om gezondheidsredenen doen het minst vaak vrijwilligerswerk. Het aandeel vrijwilligers is het hoogst bij mensen die in deeltijd werken vanwege zorg voor gezin of huishouden. De gegevens zijn afkomstig van het jaarlijks onderzoek Sociale samenhang en Welzijn (S&W) die het CBS gisteren tijdens de Dag van de vrijwilliger publiceerde.
Er blijken meer verschillen. Zo zegt 60 procent van de hoger opgeleiden in de periode 2012 – 2016 ten minste een keer per jaar vrijwilligerswerk te doen. Laag opgeleiden personen deden dat voor 35 procent. Er zijn ook verschillen tussen de leeftijden. Onder 75-plussers doet 32 procent aan vrijwilligerswerk, terwijl de 35- tot 45-jarigen voor 57 procent aan vrijwilligerswerk doet. En personen die regelmatig een gebedsdienst bijwonen zijn vaker als vrijwilligers actief. Dat geldt voor alle levensbeschouwelijke groeperingen.
En dan zijn er nog verschillen tussen mannen en vrouwen. Mensen die vanwege zorg voor gezin of huishouden in deeltijd werken zijn vaker actief op school. Moeders met tenminste een kind tussen de 6 en 11 jaar zijn volgens het CBS voor 38 procent actief op school tegen 6 procent van alle 15- tot 65-jarigen. Vaders zijn tenslotte vaker actief bij de sportvereniging. Vaders met een kind tussen de 6 en 17 jaar zijn voor 21 procent vrijwilliger bij de sportvereniging. Moeders met een kind in die leeftijd zijn dat met 15 procent. Gemiddeld is 9 procent vrijwilliger bij een sportvereniging.

Nico van Scheijndel

8 december 2017

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.