Proud to be Senior

Het aandeel langdurige zieke werknemers van 60 jaar en ouder is in vier jaar tijd verdubbelt, zo meldt het UWV vandaag. Waren in 2012 waren er nog 4800 werknemers van 60 jaar of ouder langdurig ziek. In 2016 was dat gestegen naar 11.200. Dat is 2,6 procent van alle werkzame 60-plussers. Voor Carla van Deursen van het UWV komt de stijging niet als een verrassing. De stijging komt volgens haar mede door de hogere pensioenleeftijd, doordat we langer moeten doorwerken. Toen er begin jaren tachtig vervroegde uittredingsregelingen (vut) kwamen voor ouderen, daalde de instroom van oudere werknemers in de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Nu gebeurt het omgekeerde, duidt Van Deursen. Het UWV benadrukt wel dat de overgrote meerderheid van de werknemers de pensioenleeftijd haalt zonder vroegtijdig uit te vallen.
Opvallend is wel dat het aantal langdurige ziek ouder werknemers bij grote bedrijven groter is dan bij bedrijven met 25 werknemers of minder. En dat het langdurig verzuim het hardst groeide bij de overheid en in de zorg. Volgens Van Deursen komt dat door het overheidsbeleid, het personeel trekt al die reorganisaties niet meer.
Paul de Beer, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam pleitte eerder in het Financieel Dagblad om de toelatingseisen voor de Wia (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) voor oudere werknemers te versoepelen. De kans dat een 63-jarige nog overstapt naar een andere baan is immers miniem, aldus De Beer. De Wia wordt door tegenstanders van de hogere pensioenleeftijd wel eens het alternatief voor de vut genoemd.

Nico van Scheijndel
9 mei 2018

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.