Proud to be Senior

Werkgevers moeten omscholen

april 12th, 2018

De werkgevers in Nederland moeten wat betreft de bestuursvoorzitter van het UWV het voortouw nemen in het om- en bijscholen van werkzoekenden om hen zo wel op hun vacature te laten passen. De werkloosheid is de afgelopen jaren flink afgenomen, maar er blijft ene flinke groep werkzoekenden die niet een op een op een vacature past. Deze groep die voornamelijk uit oudere werkzoekenden, ouderen en gehandicapten bestaat profiteren nog onvoldoende van de aantrekkende economie.
Volgens de bestuursvoorzitter van het UWV, Fred Paling is er een groeiende mismatch tussen wat werkgevers zoeken en wat werkzoekenden te bieden hebben. Om dat gat te vullen zijn volgens Paling nu de werkgevers aan zet om met bij- en omscholing te zorgen dat ook de werkzoekende die nu nog aan de kant blijven staan een baan vinden. Ook zouden er meer leer-werkbanen moeten komen.
50Plus Rotterdam steunt die visie. We kunnen als Rijksoverheid of gemeenten miljarden uitgeven om werkzoekende aan een baan te leiden. Maar als sollicitatietraining en cursussen niet tot het gewenste resultaat leiden, zullen werkgevers ook een duit in het zakje moeten doen. Maar de werkzoekende niet minder. Ook ouderen werkzoekenden kunnen wat ons betreft niet zo maar weigeren zich om te laten scholen. Jaren aan de kant blijven staan en een mogelijke armoedeval als de WW overgaat in een (aangepaste) bijstandsuitkering is zowel voor de oudere werkzoekende als voor de stad zelf geen goed vooruitzicht. Een stad die werkt heeft voor iedereen perspectief.

Nico van Scheijndel
12 april 2018

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.