Proud to be Senior

Posts tagged ‘rendement’

De pensioenfondsen houden de stijgende lijn van hun dekkingsgraaden vast, in september steeg de dekkingsgraad weer een procent. In september stegen in de pensioenbarometer van Aon Hewitt zowel de actuele- als de beleidsdekkingsgraad een procent. De gemiddelde actuele dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was eind september 109 procent. De Beleidsdekkingsgraad steeg naar 105 procent. Beide […]

De persoonlijke pensioenpot moet werknemers meer inzicht geven in het door hen opgebouwde pensioen, maar er zijn nog grote risico’s. In de SER praten werkgevers en werknemers al drie jaar over hervorming van het pensioenstelsel in Nederland. Het plan, een persoonlijke pensioenpot met een kleine buffer om tegenvallers op te vangen, wordt omarmd door de […]

De dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in november met 2 procent gestegen naar 101 procent. Door de licht gestegen rente en de goede resultaten op beleggingen, is de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen de afgelopen maand met twee procent gestegen. Eind november was de dekkingsgraad gemiddeld 101 procent. De beleidsdekkingsgraad, die wordt berekend […]

De Nederlandse pensioenfondsen hebben in 2015 veel lagere rendementen behaald dan in voorgaande jaren. Voor de toekomst verwachten experts minder hoge rendementen dan in het verleden. Het rendement op beleggingen was in 2015 aanzienlijk lager ten opzichte van voorgaande jaren. Was het rendement van de honderd grootste pensioenfondsen in Nederland tussen 2011 en 2015 nog […]

De Hoge Raad heeft de Belastingdienst gelijk gegeven wat betreft het fictieve rendement van 4 procent. Maar als dit rendement over de lange termijn niet haalbaar is moet het worden verlaagd. De Hoge Raad heeft vrijdag net als de Rechtbank en het Gerechtshof, de Belastingdienst gelijk gegeven. De Belastingdienst mag gewoon een fictief rendement rekenen […]

Koopt u van uw expiratiekapitaal een lijfrente bij een verzekeraar, dan kan het zijn dat u een uitkering krijgt die minder is dan het bedrag dat u hebt ingelegd.   Adviesbureau Moneywise heeft onderzocht wat u voor uw ingelegde kapitaal terugkrijgt aan lijfrente. Dat blijkt bij veel verzekeraars een negatief rendement.  Sluit u een uitkering […]

Dekkingsgraad weer iets omhoog

november 3rd, 2015

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in oktober met 3 procent gestegen.   Waren er halverwege oktober nog negatieve berichten over de Nederlandse pensioenfondsen en hun dekkingsgraad. In de loop van oktober hebben de Nederlandse pensioenfondsen hun dekkingsgraad met gemiddeld 3 procent verbeterd. De gemiddelde dekkingsgraad is nu 102 procent. Beter dan een […]

Alternatief voor spaartax

april 21st, 2015

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft aangekondigd dat hij met Prinsjesdag een alternatiefplan van de huidige belasting op spaargeld zal presenteren.   Er is al langere tijd kritiek op de 4 procent rendement die de Belastingdienst hanteert bij het berekenen van de verschuldigde belasting op vermogen boven de vrijstelling. De spaarrente is sinds de invoering van […]

Pensioenfondsen verplicht arm

februari 2nd, 2015

De dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen daalde bij vrijwel alle grote pensioenfondsen, toch zijn de rendementen fors, maar daar mogen de deelnemers en gepensioneerden niet van profiteren.   Bij het ambtenaren pensioenfonds ABP daalde de dekkingsgraad in een jaar tijd met bijna 5 procent naar 101,1 procent eind 2014. Het vermogen van het pensioenfonds nam […]

Rijke pensioenfondsen arm gerekend

september 24th, 2012

De Nederlandse pensioenfondsen presteren op de Deense na het beste. De pensioenfondsen hebben ook nog nooit zoveel geld in kas gehad als nu, bijna 1 biljoen euro. Of dat ook betekent dat ze niet hoeven te korten horen ze vandaag.   Volgens een bericht van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) hebben de […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.