Proud to be Senior

De persoonlijke pensioenpot moet werknemers meer inzicht geven in het door hen opgebouwde pensioen, maar er zijn nog grote risico’s.

In de SER praten werkgevers en werknemers al drie jaar over hervorming van het pensioenstelsel in Nederland. Het plan, een persoonlijke pensioenpot met een kleine buffer om tegenvallers op te vangen, wordt omarmd door de vier formerende partijen en de werkgevers en de werknemers, maar helemaal klaar zijn ze nog niet. Grootste probleem is nu dat de kleine buffer minder oplevert dan het huidige pensioenstelsel als het tegenzit op de financiële markten. Maar ook het tegenovergestelde is waar: het pensioenresultaat is beter dan nu als de beurskoersen hard stijgen. Dat de kleine buffer een gevaar vormt voor het pensioenstelsel komt volgens kenners door de geringe omvang van de buffer, doordat die alleen met aandelenrendementen gevuld mag worden en doordat die niet negatief mag worden.
Uit berekeningen, die in het bezit zijn van het Financieel Dagblad, en die de werkgevers en werknemers volgende week gebruiken om verder te onderhandelen over het toekomstige pensioenstelsel, blijken risico’s. De berekeningen zijn er gekomen op verzoek van de Sociaal Economische Raad (SER). Vooral de vakbonden wilden meer duidelijkheid over hoe het nieuwe pensioencontract uitpakt voor de deelnemers van de pensioenfondsen. Daarbij stellen zij als voorwaarde dat een nieuw pensioenstelsel een beter pensioen oplevert, met minder kans op kortingen en meer kans op indexatie. Bovendien mogen er van de bonden geen ‘pech- en geluk-generaties’ ontstaan, doordat de een dankzij meezittende beurzen meer pensioen opbouwt dan de ander.
Het aankomende kabinet heeft de SER tot begin volgend jaar de tijd gegeven om het eens te worden over het nieuwe pensioenstelsel. In het regeerakkoord zeggen de vier formerende partijen te streven naar een ‘meer persoonlijk pensioenvermogen’, waardoor deelnemers beter kunnen zien wat zij opbouwen. De partijen denken zo in te spelen op de veranderingen op de arbeidsmarkt, de stijgende levensverwachting en de lage rente. In het regeerakkoord staat wel dat de gevolgen voor de ‘hoogte, de volatiliteit en de stabiliteit van de uitkering (.. ) belangrijke aandachtspunten’ zijn bij de overgang naar een nieuw stelsel.

Nico van Scheijndel

18 oktober 2017

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.