Proud to be Senior

Pensioenfondsen verplicht arm

februari 2nd, 2015

De dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen daalde bij vrijwel alle grote pensioenfondsen, toch zijn de rendementen fors, maar daar mogen de deelnemers en gepensioneerden niet van profiteren.

 

Bij het ambtenaren pensioenfonds ABP daalde de dekkingsgraad in een jaar tijd met bijna 5 procent naar 101,1 procent eind 2014. Het vermogen van het pensioenfonds nam echter met 43,3 miljard euro toe, een rendement van 14,5 procent.  Toch zullen deelnemers en gepensioneerden voorlopig nog niet kunnen profiteren van de gestegen welstand van het fonds. Het ABP moet zich net als de andere pensioenfondsen verplicht arm rekenen en verhoogt de pensioenen niet. De reden ligt bij de verplichte rekenrente die alleen maar daalt terwijl het rendement vele malen hoger is dan de rekenrente.

Het verhaal van het ABP is ook het verhaal van de andere grote pensioenfondsen. Alleen het pensioenfonds voor de Bouw is een uitzondering en verhoogde de pensioenen dit jaar wel iets. Het pensioenfonds voor de bouw scoorde dan ook het hoogste rendement in 2014: 24,3 procent ofwel 9 miljard euro bijgeschreven op de bankrekening.

Fonds Zorg en Welzijn maakte 15,5 procent rendement (24,4 miljard euro), PME had een rendement van 17,8 procent in 2014 (toename 7,2 miljard) en PMT 20,6 procent, toename 10,2 miljard euro. Toch zit alleen het pensioenfonds voor de bouw met 114,5 procent boven de minimale dekkingsgraad van 105 procent.

Kritiek op de lage rekenrente is er al langer, een rekenrente gebaseerd op historisch rendement gecorrigeerd voor inflatie zou op ongeveer 2,6 procent uitkomen. De huidige rekenrente voor de pensioenen zou met één procent hogere rekenrente de dekkingsgraad met 15 procent doen stijgen. De verwachting is echter dat de rekenrente alleen maar verder zal dalen omdat de rente op staatsleningen ook alleen maar verder daalt. De pensioenfondsen zijn daarmee voorlopig nog verplicht hun toekomstige verplichtingen tegen een zeer lage rente te berekenen, ook al klotst het geld er tegen de plinten.

 

Nico van Scheijndel

2 februari 2015

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.