Proud to be Senior

Posts tagged ‘pensioenfonds’

Velen hebben nog pensioen te goed

september 25th, 2017

De pensioenfondsen zijn hard op zoek naar de rechthebbenden van in totaal 350 miljoen euro aan pensioen tegoeden. Uit een bericht in het AD blijkt dat de Nederlandse pensioenfondsen hun best doen om alle rechthebbende van pensioenen op te sporen. Was het pensioen vroeger een haalplicht, je moest er zelf achteraan, tegenwoordig doen de pensioenfondsen […]

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in augustus iets teruggevallen. Spanningen in de wereld en een iets lagere rente zijn de oorzaak. Eind augustus was de gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen 106 procent, een procent minder dan eind juli. De beleidsdekkingsgraad bleef gelijk op 103 procent. De beleidsdekkingsgraad moet tenminste 104,3 procent […]

De dekkingsgraad van de vijf grote pensioenfondsen in Nederland herstelt zich langzaam, met vooral dank aan de gestegen rente. Het gaat weer wat beter met de pensioenfondsen in Nederland. Zo steeg de actuele dekkingsgraad van het ABP met 1,5 procent naar 101,3 procent en de beleidsdekkingsgraad van 94 procent eind maart, naar 96,3 procent eind […]

De dekkingsgraad van de vijf grootste pensioenfondsen van Nederland zijn in het eerste kwartaal van 2017 gestegen. De licht hogere rente heeft daarbij geholpen. De dekkingsgraad van het grootste pensioenfonds van Nederland het ABP, is in het eerste kwartaal van 2017 met 3,1 procent gestegen naar 99,8 procent. Ook de beleidsdekkingsgraad steeg van 91,7 procent […]

Aan het einde van het derde kwartaal van dit jaar hadden de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen het recordbedrag van € 1.281.426.000.000 in kas. Het vorige record van het pensioenvermogen was er aan het einde van het eerste kwartaal van 2016. Toen was er 32 miljard euro minder in kas dan aan het einde van het derde […]

Het gedeeltelijke met pensioen gaan voordat de eerste AOW wordt ontvangen neemt snel in populariteit toe. Bij Zorg en Welzijn verdriedubbelde het aantal deelnemers zelfs. Steeds meer werknemers maken gebruik van de mogelijkheid om alvast een stukje met pensioen te gaan. Bij het ABP nam het aantal deelnemers de afgelopen twee jaar met 60 procent […]

PMT verwacht te korten

april 4th, 2016

Metaalpensioenfonds PMT verwacht de komende jaren te moeten korten op de pensioenen. Volgend jaar 4 tot 5 procent en nog meer in de jaren erna. De voorzitter van metaalpensioenfonds PMT, Jan Berghuis, verwacht volgend jaar op de pensioenen te moeten korten. De verwachting is een korting van 4 tot 5 procent. Met die korting zijn […]

Uit het herstelplan dat het pensioenfonds Zorg en Welzijn bij De Nederlandse Bank heeft moeten inleveren, blijkt dat dit pensioenfonds in 2018 weer wil indexeren en in 2024 weer een waardevast pensioen wil bieden.   Het pensioenfonds ziet de toekomst voor de gepensioneerden zonnig in. Ondanks het feit dat het pensioenfonds nu nog een beleidsdekkingsgraad […]

De AFM wil dat pensioenregelingen eenvoudiger worden. De nieuwe Wet Pensioencommunicatie moet daarbij helpen.   De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat de pensioenregelingen eenvoudiger worden. Nu bevatten veel pensioenregelingen nog allerhande overgangsregelingen, die de gevolgen van nieuwe wetgeving moeten beperken voor bepaalde groepen. Al die regelingen maken pensioenregelingen moeilijk uit te voeren, duur en […]

De pensioenfederatie ziet het wel zitten als de pensioengerechtigde eenmalig een deel van het pensioen kan opnemen, maar het collectieve belang mag er niet onder leiden.   Staatssecretaris Klijnsma legt dezer dagen de laatste hand aan een verkenning of werknemers een deel van het pensioen kunnen inzetten voor de aflossing van de hypotheekschuld. De pensioenfederatie, […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.