Proud to be Senior

Posts tagged ‘erfbelasting’

Erfbelasting voorkomen

april 9th, 2018

Mijn vrouw en ik hebben een eigen huis en wat spaargeld, alles bij elkaar netto € 200.000. We hebben gehoord dat de Belastingdienst 40 procent erfbelasting in rekening brengt over de nalatenschap. Hoe voorkomen we dat onze twee kinderen zoveel erfbelasting moeten betalen? Over de verschuldigde erfbelasting bestaan veel misverstanden. De vrees is dat een […]

Zoals ieder jaar gaan de vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting ook in 2018 weer iets omhoog. De Eerste Kamer stemde afgelopen dinsdag in met het Belastingplan 2018, daarmee zijn ook de vrijstellingen en tarieven voor de erf- en schenkbelasting voor 2018 bekend. De jaarlijkse vrijstelling voor kinderen is verhoogd naar € 5.363 (was € […]

Kleinkind erft vaker

november 17th, 2016

Kleinkinderen erven steeds vaker via het testament van opa of oma. Dat is leuk voor ze, maar fiscaal ook slim. Sinds 2010 hebben kleinkinderen dezelfde vrijstelling erfbelasting als kinderen: in 2016 € 20.147. Driekwart van de Netwerknotarissen ziet vaker dan voorheen dat grootouders hun kleinkinderen opnemen in hun testament. Ruim de helft van de notarissen […]

Als het aan een groep topambtenaren ligt kan er nog veel verbetert in Nederland. Ze stellen onder andere voor om ouderen zwaarder te belasten en de erfbelasting te verhogen. Een groep topambtenaren van diverse ministeries, het Centraal Planbureau en De Nederlandse Bank brengt vandaag het rapport Duurzame Groei uit. In dit rapport doen ze voorstellen […]

D66 wil dat alleenstaanden zonder kinderen tegen gunstiger tarief dan nu kunnen nalaten aan mensen die hen dierbaar zijn.   De erfgenamen van alleenstaanden zonder kinderen betalen nu de hoofdprijs, dat moet volgens D66 anders. Tweede Kamerlid van D66 Wouter Koolmees doet de suggestie om alleenstaanden zonder kinderen het recht te geven om maximaal twee […]

Staatssecretaris Wiebes van Financiën wilde de grote vrijstelling voor ondernemingskapitaal verlagen. Ondernemend Nederland schreeuwde moord en brand en krijgt gelijk.   Gisteren was in het nieuws dat de huidige staatssecretaris van Financiën Wiebes de vrijstelling voor ondernemingskapitaal wil verlagen. Volgens de staatssecretaris is de hoge vrijstelling voor ondernemingskapitaal niet nodig. Volgens hem kan 70 procent […]

Aangifte schenkingen 2013

februari 26th, 2014

Wanneer in 2013 een schenking is ontvangen die hoger is dan de vrijstelling, of wanneer er een schenking is ontvangen in het kader van een de extra verhoogde vrijstelling van € 100.000, dan moet u voor 1 maart 2014 aangifte hebben gedaan, anders bestaat de kans op een boete.   Door de extra verhoogde vrijstelling van […]

Discriminatie erfbelasting mag

november 22nd, 2013

De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat de fiscus wel degelijk onderscheid mag maken tussen de vrijstellingen tussen het erven en schenken van ondernemeningsvermogen en particulier vermogen.   Sinds de rechter van het Hof in Breda eind juli 2012 heeft geoordeeld dat er sprake zou zijn van ongeoorloofde discriminatie bij erven is er een hele […]

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft besloten dat de waarde van een geërfde serviceflat niet de WOZ-waarde is, maar de waarde in economisch verkeer. helaas wel onder voorwaarden.   Ruim een jaar geleden was er al een informeel besluit van staatssecretaris Weekers van Financiën om serviceflats minder te belasten (22 mei 2012). De werkelijke waarde zou […]

Sinds afgelopen maandag is er het meldpunt mantelzorgclaim waar mantelzorgers hun ervaringen met het krijgen van de hogere vrijstelling erfbelasting kunnen melden.   Met het meldpunt www.mantelzorgclaim.nl moet inzichtelijk worden met welke problemen mantelzorgers te maken hebben wanneer zij de hogere vrijstelling voor mantelzorgers willen krijgen. Het meldpunt is een initiatief van de vereniging van […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.