Proud to be Senior

Erfbelasting voorkomen

april 9th, 2018

Mijn vrouw en ik hebben een eigen huis en wat spaargeld, alles bij elkaar netto € 200.000. We hebben gehoord dat de Belastingdienst 40 procent erfbelasting in rekening brengt over de nalatenschap. Hoe voorkomen we dat onze twee kinderen zoveel erfbelasting moeten betalen?

Over de verschuldigde erfbelasting bestaan veel misverstanden. De vrees is dat een groot deel van de nalatenschap opgaat aan erfbelasting, dat is vaak niet waar. Erven uw vrouw en kinderen dan betalen ze als ze meer erven dan de vrijstelling maximaal 20 procent erfbelasting. Voordat erfbelasting verschuldigd is, heeft uw vrouw een vrijstelling van € 643.194 Daarboven betaalt ze tot € 123.248 10 procent erfbelasting en erft ze meer boven de vrijstelling dan € 123.248, dan betaalt ze over de rest 20 procent. Uw kinderen hebben een vrijstelling van ieder € 20.371. Ook zij betalen net als uw vrouw over de eerste € 123.248 10 procent erfbelasting en daarboven 20 procent.
Met een totaal vermogen van netto € 200.000 en omdat u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, is de nalatenschap van de eerste die bij u overlijdt € 100.000 groot. Zowel de langstlevende partner als de kinderen erven ieder een kindsdeel: € 100.000 gedeeld door drie: € 33.333. Dit betekent dat uw vrouw geen erfbelasting hoeft te betalen omdat ze minder erft dan de vrijstelling. Uw kinderen betalen erfbelasting over € 33.333 min € 20.371 = € 12.962. Met een tarief van 10 procent is dat maximaal € 1.296 per kind.
De heffing erfbelasting valt in de praktijk vaak lager uit omdat er voor de fiscus sprake is van (fictief) vruchtgebruik. Stel dat u geen testament hebt en de langstlevende partner 72 jaar is, dan is de belastingheffing niet over € 12.962 verschuldigd, maar over € 33.333 maal 6 procent, maal factor 7 min € 33.000 = € 19.333, dus minder dan de vrijstelling. Er is dus in deze situatie in het geheel geen erfbelasting verschuldigd.
Zoals gezegd zijn er veel misverstanden over te eventueel te betalen erfbelasting. In de praktijk valt het erg mee en blijken constructies om erfbelasting te voorkomen vaak onnodig en duur.

Nico van Scheijndel
9 april 2018

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.