Proud to be Senior

Archive for the ‘Nalatenschap’ category

Erfbelasting voorkomen

april 9th, 2018

Mijn vrouw en ik hebben een eigen huis en wat spaargeld, alles bij elkaar netto € 200.000. We hebben gehoord dat de Belastingdienst 40 procent erfbelasting in rekening brengt over de nalatenschap. Hoe voorkomen we dat onze twee kinderen zoveel erfbelasting moeten betalen? Over de verschuldigde erfbelasting bestaan veel misverstanden. De vrees is dat een […]

Ouderenorganisaties en de ChristenUnie willen met een gezamenlijk manifest bereiken dat het volgende kabinet zich serieus gaat inzetten voor ouderen. Ze hebben daarvoor een manifest opgesteld. Met een manifest bestaande uit tien punten willen de KBO-PCOB (de twee ouderenorganisaties gaan sinds begin dit jaar samen), Omroep Max en de ChristenUnie meer aandacht voor ouderen in […]

Steeds meer mensen leggen in een levenstestament vast wie hun belangen moet behartigen wanneer zij dat zelf niet meer kunnen.   Het aantal levenstestamenten lijkt zich jaarlijks te verdubbelen. Waren er in de zomer van 2014 nog 44.500 levenstestamenten opgemaakt, nu zijn dat er al 81.000. Alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar […]

Schenken in 2015

december 22nd, 2014

We wisten al dat de vrijstelling schenkbelasting van € 100.000 aan het einde van dit jaar zou sneuvelen, wat blijft zijn de jaarlijkse vrijstellingen schenkbelasting.   De vrijstelling van € 100.000 voor de aankoop, verbetering of onderhoud eigen woning of voor de aflossingen van de (rest)schuld hypotheek houdt aan het einde van dit jaar op. […]

Het is nog steeds niet mogelijk om de aangifte inkomstenbelasting voor een overledene digitaal te doen. Of het kan wel, maar dan kost het u € 610.   Terwijl vrijwel alle aangiftes bij de belastingdienst digitaal kunnen, blijft de aangifte inkomstenbelasting voor een overleden persoon achter. De aangifte inkomstenbelasting van een overledene kan alleen met […]

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn er bijna dubbel zoveel levenstestamenten opgemaakt als in dezelfde periode vorig jaar. Ouderen houden daarmee de regie over hun eigen leven.   De koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (DNB) maakte gisteren bekend dat er in het tweede kwartaal van dit jaar 90 procent meer levenstestamenten zijn opgemaakt dan in […]

Er wordt door de banken gewerkt aan digitaal loket waardoor erfgenamen eenvoudiger kunnen uitvinden of en waar een overledene nog een bankrekening had.   Erfgenamen die nu willen weten of er nog ergens een bankrekening van de erflater bestaat kunnen dat nu alleen doen door middel van de notaris en een ingewikkeld administratief systeem. Dat […]

Stop de stapeling

juni 11th, 2013

Allerlei maatregelen hebben direct of indirect gevolgen voor de ouderen in Nederland. Juist die stapeling grijpt diep in bij ouderen die zich bovendien ergeren aan het feit dat ze vaak als rijk worden afgespiegeld.   Verschillende ouderenorganisaties bieden vandaag het kabinet een petitie en 15.000 handtekeningen aan. De ouderenorganisaties NOOM, NVOG, Unie KBO en PCOB […]

De Gemeentelijke Basis Administratie moet beschikbaar komen voor een dienst die zorgt dat nabestaanden geen post meer krijgen voor hun overleden dierbaren.   Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Een voorstel van de coalitie is om de Stichting Postfilter als tussenpersoon toegang te geven. De selectie van Stichting Postfilter moet […]

Ouderen schenken massaal

maart 19th, 2013

Uit onderzoek van Netwerk Notarissen blijkt dat de verhoging van de eigen bijdrage zorg voor mensen die meer vermogen hebben dan de vrijstellingen in box 3 leidt massaal tot ontwijkingsgedrag.   Geld wegschenken om een hoge eigen bijdrage AWBZ of WMO te voorkomen is de nieuwe hit bij de notarissen. Netwerk Notarissen onderzocht het bij […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.