Proud to be Senior

Posts tagged ‘voorkomen’

Erfbelasting voorkomen

april 9th, 2018

Mijn vrouw en ik hebben een eigen huis en wat spaargeld, alles bij elkaar netto € 200.000. We hebben gehoord dat de Belastingdienst 40 procent erfbelasting in rekening brengt over de nalatenschap. Hoe voorkomen we dat onze twee kinderen zoveel erfbelasting moeten betalen? Over de verschuldigde erfbelasting bestaan veel misverstanden. De vrees is dat een […]

Het aantal 80-plussers dat overlijdt ten gevolge van een val is verzesvoudigd sinds 2000. Die toename is niet toe te schrijven aan het groter aantal ouderen, want het aantal 80-plussers verdrievoudigde slechts in 16 jaar tijd. Een en ander blijkt uit de overlijdens statistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS registreert een […]

Zoals ieder jaar gaan de vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting ook in 2018 weer iets omhoog. De Eerste Kamer stemde afgelopen dinsdag in met het Belastingplan 2018, daarmee zijn ook de vrijstellingen en tarieven voor de erf- en schenkbelasting voor 2018 bekend. De jaarlijkse vrijstelling voor kinderen is verhoogd naar € 5.363 (was € […]

Van de 50-plusssers die op zoek zijn naar vriendschap of liefde kreeg 7 propcent te maken met datingfraude. De Fraudehelpdesk heeft door Bureau Panel Inzicht onderzoek laten doen naar het fenomeen datingfraude. Uit dit onderzoek blijkt dat van de 50-plussers, die op zoek zijn naar vriendschap of liefde een op de veertien te maken heeft […]

Nibud komt met spaaradvies

november 7th, 2016

Om niet in de financiële problemen te komen, heeft het Nibud een advies uitgebracht. Met het check-plan en spaar-advies zijn de meeste problemen te voorkomen. In Nederland heeft 45% van de huishoudens moeite met rondkomen. En 40% van de huishoudens loopt achter met zijn betalingen. Een op de vijf huishoudens heeft dusdanig ernstige betalingsachterstanden dat […]

De gezamenlijke ouderenbonden hebben dit weekend een brief aan premier Rutte gestuurd waarin zij een uiterst beroep doen op het kabinet om grootschalig korten op de pensioen volgend jaar te voorkomen. Het is de ouderenbonden een doorn in het oog dat pensioenfondsen ondanks goede rendementen op beleggingen toch moeten korten op de pensioenen. Door de […]

Het aantal valincidenten door ouderen kan veel lager door een persoonlijke therapie die de angst voor vallen doorbreekt en ouderen sterker maakt. Tot nu toe bestonden er vooral groepstherapieën, die het vallen van ouderen moest voorkomen. Door met de ouderen zelf een aanpak op te stellen en persoonlijke begeleiding, blijkt er een beter resultaat te […]

Gisteren op de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling, is een start gemaakt met de bewustwording van de ouderen zelf en een breed scala aan professionals om financiële uitbuiting van ouderen tegen te gaan.   Ouderenmishandeling is er in vele gedaanten, financiële mishandeling, uitbuiting, is er een van. Een ook die vele vormen kent, van het doen […]

Helft branddoden is bejaard

april 8th, 2015

De helft van het aantal branddoden dat dit jaar is gevallen bestaat uit ouderen, veel meer dan in vorige jaren. Maatregelen moet de doden door brand voorkomen.   Niet alleen de brand zelf, maar ook het niet goed in staat zijn om te vluchten voor de rookontwikkeling maakt woningen voor senioren gevaarlijk. Volgens René Hagen […]

Fietsershelm verplichten

februari 6th, 2015

Het aantal verkeersdoden moet flink omlaag, om dat doel te bereiken moeten er een aantal impopulaire maatregelen worden genomen, zoals de verplichte fietsershelm en meer snelheidscontroles.   De minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen moet maatregelen nemen om het aantal verkeersdoden onder de doelstelling te krijgen. In 2013 waren er nog 18.800 […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.