Proud to be Senior

Zoals ieder jaar gaan de vrijstellingen voor de erf- en schenkbelasting ook in 2018 weer iets omhoog.

De Eerste Kamer stemde afgelopen dinsdag in met het Belastingplan 2018, daarmee zijn ook de vrijstellingen en tarieven voor de erf- en schenkbelasting voor 2018 bekend. De jaarlijkse vrijstelling voor kinderen is verhoogd naar € 5.363 (was € 5.320 in 2017) en die voor alle anderen naar € 2.147 (was € 2.129 in 2017). Wilt u een kind tussen de 18 en 40 jaar eenmalig meer schenken, dan is de vrijstelling zonder oormerk € 25.731. Schenkt u dit kind voor een opleiding die tenminste € 20.000 per jaar kost, dan is zelfs € 53.602 eenmalig vrijgesteld.
De vrijstelling van € 100.000 blijft ook in 2018 bestaan en wordt zelfs iets hoger: € 100.800. ook nu moet de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar zijn en de schenking is alleen vrijgesteld voor de schenkbelasting als die wordt aangewend voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning of de aflossing van (rest)schuld of afkoop erfpacht. De relatie tot de ontvanger is niet van belang. Is door ouders voor 2017 al eens gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling of de aanvulling daarop, dan is er een overgangsregeling.
De vrijstellingen voor de erfbelasting zijn ook weer iets hoger: partners hebben een vrijstelling van € 643.194, (klein)kinderen € 20.371, ouders (samen) € 48.242 en alle anderen € 2.147.
Het tarief erf- en schenkbelasting is gelijk, maar de bovengrens van de eerste schijf waarover belasting is verschuldigd, is wel iets hoger in 2018: € 123.248 (nu € 122.269). Onder dit bedrag betalen partners en kinderen 10 procent erf- of schenkbelasting en daarboven 20 procent. Voor kleinkinderen zijn die percentages respectievelijk 18 en 36 procent en alle anderen, behalve erkende goede doelen, betalen 30 en 40 procent over hun erfenis boven de vrijstelling. Erkende goede doelen zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting.

Nico van Scheijndel

21 december 2017

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.