Proud to be Senior

Het aantal 80-plussers dat overlijdt ten gevolge van een val is verzesvoudigd sinds 2000. Die toename is niet toe te schrijven aan het groter aantal ouderen, want het aantal 80-plussers verdrievoudigde slechts in 16 jaar tijd. Een en ander blijkt uit de overlijdens statistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS registreert een overlijden ten gevolge van een val als iemand binnen 30 dagen na een val overlijdt.
De oorzaak van het grotere aantal doden ten gevolge van een val is volgens de drie (Nederlandse) auteurs van het artikel in het Journal of the Amercican Medical Association divers. „Belangrijk is in elk geval dat oude mensen langer thuis blijven wonen, dat ze ook ouder worden, vaak aan meerdere ziekten lijden en vaak veel medicijnen slikken.” Die medicijnen zijn misschien heilzaam, maar sommige verhogen de valkans. Ook het feit dat ouderen steeds en steeds langer actief blijven leidt tot meer vallen.
Het onderzoek laat niet alleen zien dat de kans op een ongelukkige dodelijke val de afgelopen jaren is toegenomen, maar ook dat de kans op de dood na een val bij hoger wordende leeftijd steeds verder stijgt. In 2016 stierven 149 per 100.000 80- tot 84-jarigen na een ongelukkige val. Bij 95-plussers lag die sterfte bijna tienmaal hoger: 1.367 per 100.000 mensen. Het betekent voor 95-plussers een jaarlijkse kans van ruim 1 procent op de dood na een val.
De beste remedie is natuurlijk niet vallen, of zorgen dat als je valt je zo min mogelijk schade hebt. Ook het onderzoeken van een mogelijke oorzaak van vallen zoals zicht of losliggende kleedjes is belangrijk.

Nico van Scheijndel
4 april 2018

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.