Proud to be Senior

Posts tagged ‘erfenis’

Erfbelasting voorkomen

april 9th, 2018

Mijn vrouw en ik hebben een eigen huis en wat spaargeld, alles bij elkaar netto € 200.000. We hebben gehoord dat de Belastingdienst 40 procent erfbelasting in rekening brengt over de nalatenschap. Hoe voorkomen we dat onze twee kinderen zoveel erfbelasting moeten betalen? Over de verschuldigde erfbelasting bestaan veel misverstanden. De vrees is dat een […]

In een rechtszaak tegen een executeur is een flinke straf van 240 uur taakstraf geëist. Tegen een executeur die een flink deel van de erfenis in zijn eigen zak liet verdwijnen is een taakstraf van 240 uur geëist. Deze executeur moest in 2009 een erfenis afhandelen waarvan hij zelf ook erfgenaam was. Hij hield bij […]

Meer ruzie door lagere erfenis

februari 1st, 2017

De waarde van de nalatenschappen is in 2014 ten opzichte van eerdere jaren afgenomen met meer ruzie tot gevolg. In 2011 lieten alle overledenen in Nederland samen 15,1 miljard euro na. Drie jaar later, in 2014 is die waarde afgenomen tot 13,6 miljard euro. Een erfgenaam ontving in 2014 gemiddeld € 19.600; dat is € […]

Erfenissen worden steeds vaker beneficiair, onder voorwaarden, aanvaard. In 2015 steeg dit aantal met 5 procent naar 20 procent van het aantal erfenissen.   Volgens een onderzoek van Netwerk Notarissen onder vijf van de elf Nederlandse rechtbanken blijkt, dat het aantal erfenissen dat onder voorwaarden wordt aanvaard, flink is gestegen. In 2015 werd 20 procent […]

Erfenis vaker geweigerd

februari 13th, 2015

Ook vorig jaar is het aantal erfenissen dat is geweigerd door erfgenamen toegenomen. Volgens de netwerknotarissen is er sprake van een trend.   Uit het jaarverslag van de Netwerk Notarissen blijkt dat ook in 2014 het aantal erfenissen dat geweigerd werd weer is toegenomen. In 2014 nam het aantal weigeringen toe met 11 procent. In […]

Aanvaarden erfenis moet anders

februari 6th, 2014

Staatssecretaris Teeven van Justitie heeft een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorgelegd waarin erfgenamen die zuiver aanvaard hebben bij een onverwachte schuld toch niet met de brokken blijven zitten.   De nieuwe Wet bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden, moet erfgenamen die zuiver aanvaard hebben beschermen tegen schulden die ze niet kenden. Komt zo’n onverwachte schuld […]

Er wordt door de banken gewerkt aan digitaal loket waardoor erfgenamen eenvoudiger kunnen uitvinden of en waar een overledene nog een bankrekening had.   Erfgenamen die nu willen weten of er nog ergens een bankrekening van de erflater bestaat kunnen dat nu alleen doen door middel van de notaris en een ingewikkeld administratief systeem. Dat […]

Wanneer je als erfgenaam in de toekomst geconfronteerd wordt met een onverwachte schuld, dan hoef je die niet zoals nu alsnog te voldoen. Tenminste als de nieuwe wet van de staatssecretaris er doorheen komt.   Als erfgenamen heb je nu drie keuzes, zuiver aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden. In het eerste geval aanvaart je de […]

Erftax in verandering

november 22nd, 2011

Erftax in verandering   Staatssecretaris De Jager van Financiën streeft er naar de belasting over erfenissen te vereenvoudigen en de tarieven te verlagen. Afschaffen zit er nog niet in want het CBS maakte vandaag bekend dat in 2008 1,8 miljard euro door de staat aan successierechten is ontvangen.   Het Centraal Bureau voor de Statistiek […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.