Proud to be Senior

Erftax in verandering

november 22nd, 2011

Erftax in verandering

 

Staatssecretaris De Jager van Financiƫn streeft er naar de belasting over erfenissen te vereenvoudigen en de tarieven te verlagen. Afschaffen zit er nog niet in want het CBS maakte vandaag bekend dat in 2008 1,8 miljard euro door de staat aan successierechten is ontvangen.

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte maandag bekend dat de staat in 2008 1,8 miljard euro aan successierechten over erfenissen en schenkingenheeft ontvangen dat is ruim vier procent minder dan het jaar daarvoor. Het lagere bedrag heeft een aantal oorzaken: het totale vermogen is gedaald in 2008 en daarmee de grondslag voor heffing en sportverenigingen en dorps- en buurthuizen zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld voor de successiewet. Ook denkt het CBS dat de successierechten zijn gedaald doordat meer mensen bij leven al een deel van hun vermogen aan kinderen schenken.

De belasting over erfenissen, het zogenaamde successierecht of erftax is een veel verfoeide belastingheffing. Niet alleen wordt hij als onrechtvaardig beschouwd, hij is ook nog eens erg ingewikkeld met vier groepen en zeven schijven. Dat moet eenvoudiger kunnen volgens de staatssecretaris, maar mag niets kosten. Dat was bij de eerste plannen, in tweede instantie derft de staat voor 235 miljoen aan inkomsten. Staatssecretaris de jager heeft gisteren zijn plannen naar de Tweede kamer gezonden. Die plannen wijken niet veel af van wat eerder bekend is gemaakt.

De vrijstellingen gaan in het wetsvoorstel omhoog, een langstlevende echtgenoot krijgt een vrijstelling van 600.000 euro (nu 532.570 euro), kinderen 19.000 euro (nu 10.323euro) en alle anderen 2000 euro. Bij de laatste vrijstelling voor derden is een aantal verschillende vrijstellingen op een hoop geveegd. Zo was er al een vrijstelling voor derden van 1976 euro, voor grootouders en kleinkinderen van 10.323 euro, voor de ouders een van 45.513 euro en voor invalide kinderen en kinderen jonger dan 23 jaar een van 4556 euro. Alleen al de reductie van het aantal vrijstelling vereenvoudigd enorm.

De tarieven veranderen ook in het wetsvoorstel: partners en kinderen betalen over de eerste 125.000 euro boven de vrijstelling 10 procent successierecht en boven het bedrag van 125.000 euro 20 procent. Alle andere verkrijgers betalen over de eerste 125.000 euro boven de vrijstelling 30 procent en over de rest 40 procent successierecht.

De staatssecretaris verwacht dat onder de nieuwe wet nog maar 500 partners per jaar successierecht voor zichzelf hoeven te betalen. Het aantal kinderen waar successierecht wordt geheven neemt met een kwart af. Een voorbeeld: wanneer een kind nu 50.000 euro erft wordt ongeveer 3500 euro erftaks geheven, dat zal dadelijk nog maar 3100 worden, een ander voorbeeld: een goede vriend die 10.000 euro erft betaalt nu 3300 euro aan erftaks, dat wordt dadelijk 2400 euro. De verwachting is dat de nieuwe wet op 1 januari 2010 in kan gaan.

 

20 april 2009

Leave a Reply

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.