Proud to be Senior

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft besloten dat de waarde van een geërfde serviceflat niet de WOZ-waarde is, maar de waarde in economisch verkeer. helaas wel onder voorwaarden.

 

Ruim een jaar geleden was er al een informeel besluit van staatssecretaris Weekers van Financiën om serviceflats minder te belasten (22 mei 2012). De werkelijke waarde zou niet in verhouding staan tot de WOZ-waarde van de woningen. Die lagere waarde is het gevolg van verminderde belangstelling, verplichte afname van diensten die ook doorlopen na overlijden. Ook de ballotage staat soms de verhandelbaarheid in de weg waardoor de woningwaarde lager uitvalt. De staatssecretaris heeft nu bepaald dat niet de WOZ-waarde bij overlijden bepalend is, maar de waarde in het economisch verkeer bij overlijden.

Aan die lagere waarde verbindt hij wel voorwaarden, zo moet de verkoopwaarde tenminste 30 procent onder de WOZ-waarde liggen en moet er een verplichte afname zijn van bepaalde diensten. Die diensten zijn bijvoorbeeld maaltijden, schoonmaak of alarmservice. Bij alle andere woningen geldt bij overlijden de WOZ-waarde die de gemeenten vaststellen. De nieuwe waarde voor serviceflats geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012.

De aanpassing van de waarde van de serviceflats is onder meer het resultaat van het lobbywerk van Vereniging Eigen Huis (VEH). Deze vereniging maakt overigens ook bezwaar tegen veel andere WOZ-waardes die volgens de VEH te hoog uitvallen omdat gemeenten geen of onvoldoende rekening houden met gedaalde woningprijzen. De staatssecretaris wijst er op dat 70 gemeenten onder verscherpt toezicht staan. ‘Deze gemeenten hebben onvoldoende aangetoond dat zij inspelen op deze wijzigingen in de markt’, aldus Weekers. Via het verscherpte toezicht moet dit de komende tijd verbeteren.

Is de WOZ-waarde in de ogen van de erfgenamen te hoog, dan kunnen zij binnen zes weken na het vrijvallen van een erfenis bij de gemeente bezwaar maken tegen eerder vastgestelde WOZ-waarde. Dit kan alleen als er sprake is van een nieuwe eigenaar, bijvoorbeeld omdat de langstlevende is overleden.

 

Nico van Scheijndel

17 juli 2013

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.