Proud to be Senior

Sinds afgelopen maandag is er het meldpunt mantelzorgclaim waar mantelzorgers hun ervaringen met het krijgen van de hogere vrijstelling erfbelasting kunnen melden.

 

Met het meldpunt www.mantelzorgclaim.nl moet inzichtelijk worden met welke problemen mantelzorgers te maken hebben wanneer zij de hogere vrijstelling voor mantelzorgers willen krijgen. Het meldpunt is een initiatief van de vereniging van Estate Planners in het notariaat en het Haagse advocatenkantoor GMW Advocaten. De estateplanner houden zich bezig met het zo gunstig mogelijk laten uitpakken van de erfbelasting en andere belastingen die met vermogen te maken hebben.

In juli 2012 luidde de EPN de noodklok toen duidelijk werd dat duizenden mantelzorgers niet (voldoende) geïnformeerd waren over de mogelijkheid om fiscaal gunstig te erven van hun ouder. Het voordeel dat zij misliepen kon oplopen tot ruim € 600.000. Aniel Autar, voorzitter van de EPN en notaris te Rotterdam: “Ofschoon de regering beloofde mantelzorgers beter voor te lichten, krijgen wij nog steeds signalen dat de voorlichting te kort schiet. Bovendien maken wij ons ernstig zorgen over de slechte rechtspositie van de mantelzorgers. De regering heeft toegezegd nog voor het zomerreces nieuw beleid te presenteren.”

Het meldpunt is geopend tot september dit jaar, daarna zullen de gemelde ervaringen gebundeld worden en conclusies getrokken. Die conclusies zullen de initiatiefnemers van het meldpunt aanbieden aan mantelzorgorganisaties Mezzo, de Consumentenbond en beleidmakers. Zij kunnen vervolgens met die informatie hun voordeel doen en zo nodig maatregelen nemen.

Wil een mantelzorger in aanmerking komen voor de vrijstelling die voor partners geldt dan moet aan een aantal voorwaarde zijn voldaan. Deze zijn: de mantelzorger moet inwonen bij de zorgontvanger, niet met een ander zijn getrouwd en met de zorgontvanger een samenlevingsovereenkomst hebben met een wederzijdse zorgverplichting. Bovendien moet het kind een mantelzorgcompliment hebben ontvangen.

In plaats van de eis dat de verzorger een mantelzorgcompliment heeft genoten in verband met in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van overlijden aan de erflater verleende zorg, is het voor 2010 en 2011 voldoende dat de erflater op het tijdstip van zijn overlijden een CIZ-indicatie voor extramurale hulp had.

Nico van Scheijndel

4 juni 2013

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.