Proud to be Senior

Posts tagged ‘55-plus’

De Nationale Denktank stelt voor om de sollicitatieplicht voor 55-plussers in de bijstand te vervangen door de voorwaarde vrijwilligerswerk te gaan doen. De Nationale Denktank, een stichting die zich elk jaar met een groep jonge academici buigt over een maatschappelijk vraagstuk, heeft ideeën over de sollicitatieplicht voor 55-plussers in de bijstand. Volgens de Denktank ontmoedigt […]

Het aantal ouderen dat zich voor letsel na alcoholgebruik moet laten behandelen is in tien jaar tijd verdubbeld, het aantal ouderen met alcoholvergiftiging verdriedubbelde zelfs. Alcohol en 55-plussers, het is steeds vaker een probleem. VeiligheidNL publiceert vandaag een rapport waaruit dit blijkt. Het expertisecentrum op het gebied van ongevallen meldt in dit rapport dat vorig […]

De beroepsbevolking vergrijst

oktober 16th, 2017

Nog nooit werkten er zoveel 55-plussers als nu. De verwachting is dat ze tegen het einde van het jaar zelfs de grootste groep zijn van alle leeftijdsgroepen die werken. Op dit moment werken er volgens het Centraal Bureau (CBS) voor de Statistiek 1,6 miljoen 55-plussers. Dat aantal was nog nooit zo hoog. In 2003 waren […]

Uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat online rekenhulpen vaak onjuiste uitkomsten geven voor 55-plussers die een hypotheek zoeken. Voor gepensioneerden geven online rekenhulpen hypotheek vaak een te lage uitkomsten, tot wel € 40.000 te laag. Werknemers van 55 jaar of ouder krijgen juist weer veel te hoge bedragen voorgespiegeld, tot wel € […]

De helft van de bevolking betaalt wel eens voor online kijken van video, maar er is een groot verschuil tussen hoe jongeren en 55-plussers televisie kijken. Bijna de helft (49 procent) van de volwassen Nederlandse bevolking betaalt wel eens voor online kijken van video. Het betreft dan vooral diensten van Netflix en RTL XL. Vorig […]

Een werknemer die na zijn 55ste werkloos wordt, heeft een zeer geringe kans om nog aan het werk te komen. Televisieprogramma Radar pleit daarom voor een basisinkomen voor 55-plussers. Volgens televisieprogramma Radar is de kans dat een werkloze van 55 jaar of ouder een nieuwe baan vindt slechts 3 procent. Toch moeten de oudere werklozen […]

Ondanks de vele kritiek op flexibele contracten brengt het ouderen juist voordelen. Op dit moment werkt een derde van de beroepsbevolking en 60 procent van de jongeren flexibel. Volgens de FNV is dat maar niks: uitzendkrachten leven in onzekerheid over contractverlenging, kunnen geen hypotheek krijgen of geld lenen. Daarnaast zijn kritische flexwerkers geïntimideerd of krijgen […]

De Unie KBO hield de enthousiaste verhalen over de dalende werkloosheid tegen het licht en ontdekte een heel andere realiteit. Gisteren maakte het ministerie van Sociale Zaken bekend dat de werkloosheid in Nederland is gedaald. Goed nieuws zou je zeggen, maar ouderenorganisatie Unie KBO ontdekte een heel andere waarheid. Volgens het ministerie is de werkloosheid […]

Het aantal 55-plussers met een WW-uitkering is sinds 2010 verdubbeld. Niet alleen het aantal werkende ouderen is toegenomen ook het aantal werkloze ouderen.   Vanmorgen maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers bekend over de WW en het aantal uitkeringsgerechtigden per leeftijdscategorie. Sinds februari 2014 laat het aantal WW-uitkeringen volgens het CBS in […]

Het Centraal Plan Bureau doet aanbevelingen om ouderen aan het werk te houden en te krijgen. Ontslagbelasting gecombineerd met een aannamesubsidie is er daar een van.   Werkgevers en werknemers moet samen meer investeren om 55-plussers aan het werk te houden en te krijgen. Hoewel de arbeidsparticipatie van 55-plussers de laatste jaren enorm is toegenomen […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.