Proud to be Senior

Posts tagged ‘huurtoeslag’

Door aanpassing van de normhuur bij de huurtoeslag daalt de huurtoeslag die huurders vanaf 2019 ontvangen. Het kabinet is van plan in deze kabinetsperiode 138 miljoen te bezuinigen op de huurtoeslag. De bezuiniging op de huurtoeslag is het mogelijk door een andere verhoging van de basishuur die een huurder altijd zelf bepaald. In 2018 is […]

Het aantal huurders dat ten opzichte van hun inkomen in een te dure woning woont, is in 2015 gelijk gebleven, eerder nam het aantal steeds toe. Huurders ontvingen in 2015 samen 3,1 miljard euro aan huurtoeslag, 300 miljoen meer dan in 2014. De hoeveelheid huurtoeslag steeg voor het eerst niet verder doordat er meer mensen […]

Gisteren werd bekend dat de bezuinigingen op de zorg die voor volgend jaar gepland stonden niet doorgaan, ook de korting op huurtoeslag gaat niet door. Het kabinet heeft zichzelf 1,2 miljard euro gegeven om tussen de twee coalitiepartners te verdelen. De VVD kiest voor extra geld voor politie, justitie en defensie, de PvdA voor zorg […]

Koopkracht nog niet hersteld

oktober 23rd, 2015

De koopkracht is voor veel groepen in de Nederlandse samenleving sinds 2009 nog niet hersteld ondanks stijgende lonen en lage inflatie.   Alleenstaanden AOW’ers zonder aanvullend pensioen en andree alleenstaanden met een minimumloon hebben nu een groter besteedbaar inkomen dan aan het begin van de crisis in 2009. Maar vooral alleenverdieners en gepensioneerden met een […]

Uit de plannen van het kabinet blijkt dat iedereen er tenminste een beetje op vooruit gaat. De praktijk laat echter een ander beeld zien met uitschieters tot wel min 10,8 procent.   Nadat bleek dat ouderen en uitkeringsgerechtigden er in de eerdere kabinetsplannen als enige op achteruit zouden gaan, paste het kabinet haar plannen aan. […]

De uitgelekte begrotingsplannen zorgen ervoor dat de ouderen er gemiddeld niet op achteruit gaan, maar gemiddelden doen groepen vergeten, ook nu.   Het is mooi en goed dat in de uitgelekte begrotingsplannen niemand er meer op achteruit gaat. Maar de ouderenorganisatie ANBO wijst erop, dat het venijn in de staart zit. Door het nemen van […]

Koopkracht gered

augustus 28th, 2015

Het kabinet is er in geslaagd om de koopkracht van gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden er volgend jaar niet op achteruit gaan.   Met een meevaller van 750 miljoen euro is het kabinet er in geslaagd om ouderen met alleen een AOW er volgend jaar 0,8 procent op vooruit te laten gaan. Eerder zou deze AOW’er er […]

Voordelen ouderen verdwijnen

september 4th, 2014

Van de belastingvoordelen die ouderen nu nog genieten blijft maar weinig over, de ouderenkorting verdwijnt en ook de extra vrijstelling in box 3 sneuvelt. Bovendien gaan ouderen meer zorgpremie betalen.   Het kabinet bezuinigt op de fiscale voordelen van ouderen, ze dicht daarmee een flink deel van het gat van 600 miljoen dat is ontstaan […]

Wat veranderd er in 2013?

januari 2nd, 2013

Zoals gebruikelijk veranderen veel wetten per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. Ook dit jaar, hieronder de meest opvallende die voor ouderen van belang zijn.   –          De leeftijd waarop de eerste AOW wordt ontvangen stijgt met een maand naar 65 jaar en één maand. –          De AOW wordt iets hoger, alleenstaanden gaan € 1056,72 […]

Huurtoeslag wordt minder

september 9th, 2011

Minister Donner heeft zijn plannen voor de huurtoeslag voor 2012 en 2013 bekend gemaakt. Ontvangers van huurtoeslag gaan er jaarlijks tot 240 euro op achteruit. De Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad voert actie tegen de stapeling van kortingen op uitkeringen en hogere eigen bijdragen, daar kan nu ook de lagere huurtoeslag bij. Minister Donner is […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.