Proud to be Senior

Door aanpassing van de normhuur bij de huurtoeslag daalt de huurtoeslag die huurders vanaf 2019 ontvangen.

Het kabinet is van plan in deze kabinetsperiode 138 miljoen te bezuinigen op de huurtoeslag.
De bezuiniging op de huurtoeslag is het mogelijk door een andere verhoging van de basishuur die een huurder altijd zelf bepaald. In 2018 is de basishuur € 225,08. Boven dit bedrag aan huur is de huurtoeslag afhankelijk van de samenstelling van het huishouden en inkomen huurtoeslag.
De verhoging van dat deel van de huur dat ontvangers van huurtoeslag altijd zelf moeten betalen wil het kabinet vanaf 2019 alleen nog maar berekenen aan de hand van de gemiddelde huurverhoging. Nu is dat nog op basis van de gemiddelde huurstijging van het voorgaande jaar en procentuele stijging van de bijstand. Het gevolg is dat huurders vanaf 2019 minder huurtoeslag gaan ontvangen. De verwachting volgens de Woonbond is dat huurders die huurtoeslag ontvangen in 2019 € 24 meer zelf gaan betalen per jaar. In 2022 is dit extra bedrag al opgelopen tot € 94 per jaar. Als de nieuwe wet wordt aangenomen, gaat die verhoging ook na deze kabinetsperiode door.
De wetgeving die de verhoging van de normhuur mogelijk moet maken is nu open voor consulatie. De Woonbond is sterk tegen het verhogen van de normhuur en ziet nu al veel armoede onder de huurders met de laagste inkomens.
Een andere maatregel in de nieuwe wet juicht de Woonbond juist toe. Die maatregel moet er voor gaan zorgen dat iemand die net een euro boven de inkomensgrens van de huurtoeslag verdient toch nog huurtoeslag kan ontvangen. Op die manier is een inkomensval te voorkomen.

Nico van Scheijndel

20 december 2017

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.