Proud to be Senior

Posts tagged ‘gemeenten’

Sinds de invoering van de Wmo zijn de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat het vaak goed gaat, maar ook vaak fout. De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Bij de invoering van de wet was er […]

Burgers zijn in de ene gemeente meer geld kwijt aan gemeentelijke diensten dan in de andere. Het verschil kan oplopen tot wel € 500 per jaar. Vijf ouderenorganisaties hebben onderzoek gedaan naar de kosten die een burger in een bepaalde gemeente moet betalen. In de vergelijking tussen 12 gemeenten bleek dat het verschil kan oplopen […]

De lasten die woningeigenaren of huurders betalen aan gemeenten, provincies en waterschappen verschillen sterk. Tussen de duurste en goedkoopste gemeente zit ruim € 800 verschil. Het hangt volgens het onderzoek van Coelo (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden) af van de gemeente waar je woont hoeveel je jaarlijks kwijt bent aan […]

Het aantal uitvaarten dat gemeenten moet organiseren voor haar overleden burgers stijgt. Niet alleen omdat het aantal eenzame doden toeneemt, maar ook omdat familie de uitvaart niet kan of wil betalen. Het aantal uitvaarten waar de gemeente voor opdraait in 2015 ten opzichte van 2014 flink toegenomen. Verzorgden gemeenten in 2014 nog 1800 uitvaarten, in […]

Met een aangenomen motie krijgen gemeenten de verplichting om hun burgers bij de aanvraag van zorg te informeren over de eigen bijdrage zorg. Afgelopen week nam de Tweede Kamer een D66 motie aan, waarmee gemeenten verplicht worden om hun burgers die zorg aanvragen, te wijzen op de eigen bijdrage en een schatting te geven van […]

Door het wegvallen van twee landelijke regelingen mogen de gemeenten nu naar eigen inzicht chronisch zieken en gehandicapten compenseren, met grote verschillen als gevolg.   Vorig jaar was er nog de regeling die het eigen risico voor lage inkomens compenseerde en de Wet Tegemoetkoming zieken en gehandicapten (Wtcg). Beide regelingen zijn dit jaar vervangen door […]

Na de afschaffing van twee compensatieregelingen moeten gemeenten de gebruikers van zorg compenseren. De verschillen tussen de gemeenten lopen op tot € 900 per jaar.   Vorig jaar kregen de gebruikers van zorg voor het laatst de tegemoetkoming eigen risico en via het CAK de uitkering wtcg. Vanaf dit jaar moeten de gemeenten de compensatieregelingen […]

Eigen bijdrage zorg schiet omhoog

augustus 25th, 2015

De eigen bijdrage die ontvangers van zorg moeten betalen is sinds de gemeenten de zorgplicht van het Rijk hebben overgenomen soms zo hoog dat het niet meer betaald kan worden.   De gemeenten hebben sinds 1 januari van dit jaar de plicht om zorg te bieden aan burgers. Eerder deed het Rijk dat, maar die […]

Uit het tweejaarlijkse onderzoek van NIVEL blijkt dat in alle gemeenten in Nederland de huishoudelijke hulp even goed is.   Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) meldt dat na onderzoek onder 4439 cliënten van 47 zorgaanbieders in 41 gemeenten, dat de hulp bij het huishouden overal even goed was in 2014. Aanleiding […]

Meer rechtszaken over hulp

juli 16th, 2015

Sinds begin dit jaar is het aantal rechtszaken over hulp van de gemeenten met 80 procent toegenomen ten opzichte van de zelfde periode vorig jaar.   Steeds meer burgers laten het niet zitten bij een afwijzing van de door hen gevraagde hulp. Sinds begin dit jaar zijn er duizend rechtszaken gevoerd over conflicten met gemeenten […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.