Proud to be Senior

Het aantal uitvaarten dat gemeenten moet organiseren voor haar overleden burgers stijgt. Niet alleen omdat het aantal eenzame doden toeneemt, maar ook omdat familie de uitvaart niet kan of wil betalen.

Het aantal uitvaarten waar de gemeente voor opdraait in 2015 ten opzichte van 2014 flink toegenomen. Verzorgden gemeenten in 2014 nog 1800 uitvaarten, in 2015 nam dit toe tot 2100. Die stijging van 15 procent is veel groter dan het aantal doden in Nederland, dat slechts met 5 procent toenam. De oorzaak moet volgens de Christelijke Hogeschool Ede dan ook eerder gezocht worden in het feit dat nabestaanden de uitvaart niet kunnen of willen betalen. Vooral de langdurige armoede en schuldenproblematiek zijn daar debet aan.
Wordt een gemeente geconfronteerd met een overledene waar niemand zich over ontfermt, dan onderzoeken zij eerst of er familie is die de uitvaart kan verzorgen. Is die er niet of hebben nabestaanden niet de middelen om de uitvaart te betalen, dan regelt de gemeente de uitvaart. Dergelijke uitvaarten zijn uiterst sober, soms met een laatste groet van een stadsdichter.
De toename van het aantal gemeentelijke uitvaarten is geen grote steden problematiek. Hoewel Amsterdam met 441 eenzame uitvaarten de kroon spant, zien ook kleinere gemeenten het aantal eenzame uitvaarten toenemen. Zo zag Heerlen het aantal gemeentelijke uitvaarten ten opzichte van 2014 toenemen van 20 naar 30 in 2015 en Rijswijk van 1 in 2014 naar 5 in 2015. Onderzoeker Henk van Deutekom verwacht niet dat de stijging in 2015 eenmalig is. Er zijn volgens hem gemeenten die nu al op het aantal uitvaarten zitten dat in 2015 pas halverwege het jaar werd bereikt.

Nico van Scheijndel

28 april 2016

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.