Proud to be Senior

Met een aangenomen motie krijgen gemeenten de verplichting om hun burgers bij de aanvraag van zorg te informeren over de eigen bijdrage zorg.

Afgelopen week nam de Tweede Kamer een D66 motie aan, waarmee gemeenten verplicht worden om hun burgers die zorg aanvragen, te wijzen op de eigen bijdrage en een schatting te geven van de hoogte van die eigen bijdrage. Uit onderzoek van de Nationale Ombudsman, Binnenlands Bestuur en de ANBO blijkt dat gemeenten vaak schimmig doen over de eigen bijdrage die voor sommige vormen van zorg verplicht is.
De aangevraagde zorg is vaak nodig om langer thuis te kunnen blijven wonen. De eigen bijdrage zo blijkt uit verschillende onderzoeken is vaak de reden om van de gevraagde zorg af te zien. Gemeenten moeten na de aangenomen motie duidelijker zijn over de eigen bijdrage, of in ieder geval een schatting geven van hoeveel eigen bijdrage de burger voor de geleverde zorg moet gaan betalen. Ook moeten gemeenten burgers wijzen op ondersteuningsmogelijkheden, wanneer iemand de eigen bijdrage niet kan betalen.

Nico van Scheijndel

21 maart 2016

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.