Proud to be Senior

Posts tagged ‘eigen bijdrage’

Duur wachten op het verpleeghuis

december 11th, 2017

Dementerende ouderen met een verpleeghuisindicatie krijgen minder zorg dan voorheen en moeten er ook nog eens meer voor betalen. Televisieprogramma De Monitor deed onderzoek naar dementerende ouderen die nog thuis wonen, maar al wel een verpleeghuisindicatie hebben wachtend op een plaatsje in het verpleeghuis. Door die verpleeghuisindicatie verhuizen ze van de Wmo en de zorgverzekeringswet(wijkverpleging) […]

Lagere eigen bijdrage zorg

november 6th, 2017

Het kabinet heeft besloten om de eigen bijdrage zorg te verlagen. Dat levert een voordeel op van enkele tientjes tot € 150 per maand. Het kabinet heeft afgelopen vrijdag besloten om de eigen bijdrage langdurige zorg te verlagen. Het percentage van het inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage wordt verlaagd van 12,5 naar 10 […]

Burgers zijn in de ene gemeente meer geld kwijt aan gemeentelijke diensten dan in de andere. Het verschil kan oplopen tot wel € 500 per jaar. Vijf ouderenorganisaties hebben onderzoek gedaan naar de kosten die een burger in een bepaalde gemeente moet betalen. In de vergelijking tussen 12 gemeenten bleek dat het verschil kan oplopen […]

De eigen bijdrage zorg levert voor bijna 14.000 zieken en ouderen een schuld op die ze niet zomaar kunnen aflossen. Het CAK, de instelling die de eigen bijdrage zorg berekent en int, heeft met 14.000 zieken en ouderen een betalingsregeling getroffen. Deze zieken en ouderen kunnen de eigen bijdrage niet in een keer betalen. De […]

Er is een Kamermeerderheid om de eigen bijdrage zorg uit vermogen te beëindigen. De eigen bijdrage zorg uit vermogen moet stoppen, daar is volgens het AD een Kamermeerderheid voor. Sinds 2013 wordt er 8 procent van het vermogen boven de vrijstelling in box 3 genomen als het inkomen niet toereikend genoeg is om de eigen […]

Banken gaan vanaf het tweede kwartaal van dit jaar controleren of het bankrekeningnummer klopt met de naam van de begunstigde. Zo niet dan krijgt de klant een waarschuwing. In het televisieprogramma Opgelicht kondigde de Betaalvereniging Nederland aan dat de Nederlandse banken de naam weer bij het bankrekeningnummer gaan controleren. Deze IBAN-naamcheck is door de Rabobank […]

Mensen met een intensieve zorgvraag blijven langer thuis, vaak te lang, vanwege de hoge eigen bijdrage in het verpleeghuis. Zowel de thuiszorgorganisaties als de verpleeghuizen zien dat ouderen langer thuis blijven wonen, vaak te lang. Volgens bestuurder van thuiszorgorganisatie Florence te Den Haag omdat de eigen bijdrage in een verpleeghuis veel hoger is dan de […]

Tussen gemeenten én tussen burgers van een gemeente kunnen grote verschillen zijn tussen de te betalen eigen bijdrage. Bovendien zijn de tarieven dit jaar soms ook nog eens fors verhoogd. Burgers van verschillende gemeenten betalen verschillende eigen bijdrage voor dezelfde zorg. Die verschillen kunnen fors zijn. De kosten voor begeleiding variëren van € 14 tot […]

Met een aangenomen motie krijgen gemeenten de verplichting om hun burgers bij de aanvraag van zorg te informeren over de eigen bijdrage zorg. Afgelopen week nam de Tweede Kamer een D66 motie aan, waarmee gemeenten verplicht worden om hun burgers die zorg aanvragen, te wijzen op de eigen bijdrage en een schatting te geven van […]

Zorg mijden vanwege de kosten

februari 11th, 2016

Uit onderzoek blijkt dat 25 procent van de hulpbehoevenden zorg mijdt vanwege de daarmee gemoeide kosten. Het blad Binnenlands Bestuur deed samen met Ieder(in) onderzoek naar het fenomeen zorg mijden. Iderer(in) is een belangengroep voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Uit dit onderzoek blijkt dat een kwart van alle hulpbehoevenden afziet van zorg […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.