Proud to be Senior

Tussen gemeenten én tussen burgers van een gemeente kunnen grote verschillen zijn tussen de te betalen eigen bijdrage. Bovendien zijn de tarieven dit jaar soms ook nog eens fors verhoogd.

Burgers van verschillende gemeenten betalen verschillende eigen bijdrage voor dezelfde zorg. Die verschillen kunnen fors zijn. De kosten voor begeleiding variëren van € 14 tot € 56,42 per uur. De kosten voor dagbesteding lopen ook fors uiteen, van € 16,24 tot € 49 per uur.
De meeste gemeenten (88 procent) baseren de eigen bijdrage op de zorgsoort die geboden wordt, maar een op de tien gemeenten baseren de eigen bijdrage op de zorgsoort én de aanbieder van de zorg. In het laatste geval kan de eigen bijdrage voor de ene buur hoger of lager zijn dan de ander buur.
Naast grote verschillen in de eigen bijdrage is de eigen bijdrage in veel gemeenten in 2016 weer verhoogd, in sommige gemeenten erg fors. Zo hanteerde de gemeente Peel en Maas vorig jaar voor begeleiding een tarief van € 14,29 en nu € 37,24 per dagdeel. In een aantal Friese gemeenten zoals Ferwerderadiel en Dongeradiel betalen burgers sinds dit jaar € 42,50 tegen € 14,10 vorig jaar. Procentueel steeg de eigenbijdrage voor begeleiding in Meppel het sterkst, van € 14,20 naar € 44,55 per dagdeel, een stijging van 214 procent.
Ook de eigen bijdrage voor dagbesteding liep flink op. Apeldoorn is het goedkoopst met € 16,24 per dagdeel, Tilburg het duurst met € 49 per dagdeel.
Van de 450.000 WMO-gebruikers zal 80 procent niets merken van de prijsverhoging omdat zij al het maximum bedrag betalen. Maar 20 procent voelt het wel in de portemonnee. Die 20 procent zijn mensen met een (boven)modaal inkomen of burgers die niet heel veel zorg gebruiken waardoor ze nog niet op hun maximum bijdrage zitten.

Nico van Scheijndel

31 maart 2016

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.