Proud to be Senior

Posts tagged ‘wmo’

De vergoedingen of diensten die een mantelzorger via zijn zorgverzekering kan krijgen is bij de meeste mantelzorgers onbekend. Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers heeft onderzocht of de vergoedingen en diensten die mantelzorgers van hun (aanvullende) zorgverzekering kunnen krijgen wel bekend zijn. Dat blijkt vaak niet het geval. Mantelzorgers zijn niet bekend met […]

Sinds de invoering van de Wmo zijn de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat het vaak goed gaat, maar ook vaak fout. De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Bij de invoering van de wet was er […]

Gemeenten houden WMO-geld over

november 1st, 2016

De gemeenten in Nederland hebben in 2015 in totaal 1,2 miljard euro overgehouden van het budget dat beschikbaar was voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. De Nederlandse gemeenten hebben in 2015 hun budget voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg (WMO) voor een belangrijk deel niet gebruikt. Gezamenlijk hielden ze van het totale budget van 13,8 miljard euro […]

De Centrale Raad van Beroep heeft vanmorgen geoordeeld dat gemeenten niet zonder onderbouwing mogen korten op de huishoudelijke hulp. Gemeenten moeten haar burgers passende hulp bieden als ze dat nodig hebben. Op die manier kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Zomaar korten op de huishoudelijke hulp zonder onderbouwing is niet toegestaan. Dit oordeelde vanmorgen […]

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft onderzocht wie er gebruik maakt van de Wmo en of de plannen van de regering en gemeenten gerealiseerd zijn. Dat blijkt niet mee te vallen. In Nederland maakten volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) ruim een miljoen Nederlanders op de een of andere manier gebruik van de Wmo. Ze namen […]

Veel geld over bij Wmo

mei 9th, 2016

Uit berekeningen van de NOS en het blad Binnenlands Bestuur blijkt dat de gemeenten in Nederland in 2015 310 miljoen over hebben gehouden van het Wmo-budget. De gemeenten in Nederland kregen er vanaf 2015 meer taken bij. Voor de extra taken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kregen de gemeenten in Nederland 4,8 miljard euro. […]

Tussen gemeenten én tussen burgers van een gemeente kunnen grote verschillen zijn tussen de te betalen eigen bijdrage. Bovendien zijn de tarieven dit jaar soms ook nog eens fors verhoogd. Burgers van verschillende gemeenten betalen verschillende eigen bijdrage voor dezelfde zorg. Die verschillen kunnen fors zijn. De kosten voor begeleiding variëren van € 14 tot […]

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid wil dat gemeenten die een eigen bijdrage aan hun burgers hebben berekend die hoger is dan de kostprijs, het verschil terugbetalen.   Onlangs werd bekend dat een aantal gemeenten een eigen bijdrage voor WMO-diensten vragen aan hun burgers, die hoger is dan de vergoeding die de gemeente aan de leverancier […]

In korte tijd zijn er al veel klachten en bezwaren binnen gekomen over de hogere eigen bijdrage WMO en WLZ. Volgens de Unie KBO is het aantal nog veel hoger.   Tot half april zijn er bij het CAK al 633 bezwaren binnen gekomen tegen de hogere eigen bijdrage WMO of Wet Langdurige Zorg (voorheen […]

Het vinden van de juiste zorg doet veel zorgzoekers verdwalen in het nieuwe zorgsysteem. Zorgvragers moeten geholpen worden bij het vinden van de juiste zorg, maar het omgekeerde is het geval.   De belangenbehartigers van zorgconsumenten signaleren allemaal dat de juiste zorg nauwelijks goed gevonden wordt. Sinds 1 januari is de zorg verdeeld over gemeenten, […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.