Proud to be Senior

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft onderzocht wie er gebruik maakt van de Wmo en of de plannen van de regering en gemeenten gerealiseerd zijn. Dat blijkt niet mee te vallen.

In Nederland maakten volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) ruim een miljoen Nederlanders op de een of andere manier gebruik van de Wmo. Ze namen van de gemeente diensten af zoals huishoudelijke hulp, dagopvang of hulpmiddelen. Van de Wmo wordt vooral gebruik gemaakt door kwetsbare groepen, zoals mensen zonder werk, met een laag inkomen, uit een eenoudergezin, met een lage opleiding en/of mensen met een slechte gezondheid. In 2013 maakte circa 20% van de huishoudens gebruik van een voorziening in het sociaal domein, maar bij lage inkomens was dit 54%, bij eenoudergezinnen 42% en bij uitkeringsontvangers 33%.
Het SCP constateert na haar onderzoek onder 5000 cli├źnten en diverse andere onderzoeken, dat kwetsbare burgers beperkt zelfredzaamheid zijn. Het SCP ziet dat als een belangrijk signaal, omdat zelfredzaamheid voor veel gemeenten uitgangspunt is bij de manier waarop ze hun zorgtaken vormgeven. Ze kijken eerst naar wat een zorgbehoevende zelf kan, vervolgens naar wat de omgeving kan betekenen en pas daarna naar wat de gemeente kan bieden. Het idee bij gemeenten is dat mensen wellicht meer zelf kunnen organiseren dan in de oude situatie gebruikelijk was. Het gevolg is dat het SCP de continu├»teit en levering van huishoudelijke hulp problematisch noemt.
Bij mensen die onder de Wmo vallen, is de zelfredzaamheid volgens het SCP gering: minder dan 10% van hen kan de problemen zelfstandig oplossen (tegenover meer dan 60% van de mensen die geen voorziening gebruiken). Ook biedt bij 40% van de Wmo-gebruikers het eigen netwerk bij de meeste problemen onvoldoende hulp. Mogelijkheden voor zelfredzaamheid en de inzet van een ondersteunend netwerk zijn begrensd, doordat veel mensen slechts beperkt tijd hebben om zorg te verlenen of te ver weg wonen van de zorgvrager. Bovendien leent zwaardere problematiek zich minder makkelijk voor ondersteuning uit het eigen netwerk. De kwaliteit van leven van mensen, die een voorziening van de gemeente gebruiken, is minder goed dan die van mensen die geen voorziening gebruiken.

Nico van Scheijndel

18 mei 2016

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.