Proud to be Senior

Posts tagged ‘kwetsbaar’

De Nederlandse pensioenfondsen komen niet best uit een Europese stresstest voor pensioenfondsen. Bij schokken op de financiële marketen duikelt de dekkingsgraad. In een test waarin voor verschillende Europese landen de kwetsbaarheid van pensioenfondsen werd getest, kwamen de Nederlandse pensioenfondsen er niet best af. In een test werd gesimuleerd dat aandelen en vastgoed stevig aan waarde […]

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft onderzocht wie er gebruik maakt van de Wmo en of de plannen van de regering en gemeenten gerealiseerd zijn. Dat blijkt niet mee te vallen. In Nederland maakten volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) ruim een miljoen Nederlanders op de een of andere manier gebruik van de Wmo. Ze namen […]

Uit een Europese stresstest is volgens De Nederlandse Bank gebleken dat de pensioenfondsen kwetsbaar zijn op de financiële markten.   De Nederlandse pensioensector is volgens De Nederlandse Bank kwetsbaar op de financiële markten. Door de huidige lage rente beschikken de pensioenfondsen nauwelijks over buffers om de schommelingen op de financiële markten op te vangen. Dit […]

Aandacht voor kwetsbare ouderen

september 10th, 2015

Ouderenorganisatie ANBO heeft bij de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gepleit om meer aandacht te besteden aan ouderen die zich dreigen te verwaarlozen.   Uit onderzoek van ouderenorganisatie ANBO onder 11.000 senioren blijkt een kwart van de ondervraagden kwetsbaar. Zij zijn niet in staat om zelf de regie over het eigen leven te voeren […]

Meer kwetsbare ouderen

februari 4th, 2011

Het aantal kwetsbare ouderen neemt volgens het Sociaal Cultureel Planbureau de komende twintig jaar flink toe. We kunnen problemen voorkomen als we goed op onze ouderen letten. Kwetsbare ouderen zijn ouderen die twee tot drie maal meer kans hebben om binnen drie jaar te overlijden. Of vier tot vijf maal zoveel kans hebben om in […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.