Proud to be Senior

De Nederlandse pensioenfondsen komen niet best uit een Europese stresstest voor pensioenfondsen. Bij schokken op de financiële marketen duikelt de dekkingsgraad.

In een test waarin voor verschillende Europese landen de kwetsbaarheid van pensioenfondsen werd getest, kwamen de Nederlandse pensioenfondsen er niet best af. In een test werd gesimuleerd dat aandelen en vastgoed stevig aan waarde inleverden. Ook ging de rente hard omlaag, terwijl de risicopremies opliepen. In dit scenario werden Nederlandse fondsen volgens De Nederlandse Bank die het bericht gisteren naar buiten bracht, stevig geraakt. De gemiddelde dekkingsgraad van de deelnemende fondsen daalde met circa een kwart.
De Nederlandse Bank heeft wel wat kanttekeningen bij de test en de resultaten. Zo zijn de verschillende Europese pensioensectoren moeilijk met elkaar te vergelijken. Verschillende landen hanteren verschillende buffereisen en waarderingsgrondslagen, zoals de hoogte van de rekenrente.
De Pensioenfederatie vind de uitkomsten van de stresstest weinig verrassend. “Nederlandse pensioenfondsen hebben de ambitie om te indexeren en zij investeren daardoor relatief meer in zakelijke waarden zoals aandelen en vastgoed, die in het scenario flink werden geraakt.” Ook wijst de federatie er op dat de pensioenfondsen met hun enorme vermogens een stabiliserende functie hebben op de financiële markten. Hierdoor is het scenario uit de stresstest niet erg waarschijnlijk. Ook zou de test niet goed aansluiten bij het toezicht zoals dat in Nederland is georganiseerd. Hier wordt wel al aan gewerkt.
De Nederlandse Bank vermeld niet welke pensioenfondsen meededen aan de test, maar zegt wel dat de pensioenfondsen die mee hebben gedaan representatief zijn voor de sector. Samen vertegenwoordigden ze bij elkaar meer dan 50% van de Nederlandse pensioenfondsbeleggingen en -deelnemers. De Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenfondsen, EIOPA, heeft de stresstest uitgevoerd.

Nico van Scheijndel

14 december 2017

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.