Proud to be Senior

Lagere eigen bijdrage zorg

november 6th, 2017

Het kabinet heeft besloten om de eigen bijdrage zorg te verlagen. Dat levert een voordeel op van enkele tientjes tot € 150 per maand.

Het kabinet heeft afgelopen vrijdag besloten om de eigen bijdrage langdurige zorg te verlagen. Het percentage van het inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage wordt verlaagd van 12,5 naar 10 procent. Door de maatregel gaan 30.000 mensen die nu de lage eigen bijdrage Langdurige Zorg (Wlz) betalen er € 30 tot € 150 op vooruit. De maatregel gaat op 1 januari aanstaande in.
Doordat het kabinet ook besloten heeft om de belasting in box 3 te verlagen helpt dat nog eens extra bij het lager worden van de eigen bijdrage. Dit omdat door de maatregel het fictief inkomen in box 3 daalt. Wel komt dan eerder een bijdrage uit het vermogen boven de vrijstelling in box 3 aan de orde. De lage eigen bijdrage is nu nog €842,80 en de maximale hoge eigen bijdrage € 2.312,60 per maand.
In het regeerakkoord heeft het huidige kabinet nog andere maatregelen opgenomen die de eigen bijdrage verder moeten verlagen. Zo is het de bedoeling dat niet langer 8 procent van het vermogen bijtelt bij de eigen bijdrage, als op basis van het inkomen de maximale eigen bijdrage niet gehaald wordt. Een andere te nemen maatregel is, dat nog maar bij de eerste vier maanden na opname de lage eigen bijdrage zal gaan tellen en dan al de hoge. Nu is dat zes maanden. Wanneer die maatregelen ingaan is nog niet bekend.

Nico van Scheijndel

6 november 2017

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.