Proud to be Senior

Posts tagged ‘box 3’

De belasting over ons spaargeld gaat in 2018 flink naar beneden, maar stijgt naar verwachting de jaren daarop weer. Afgelopen vrijdag werd bekend dat de belasting die we over ons spaargeld betalen flink naar beneden gaat. Dat komt omdat het fictief rendement op spaargeld daalt van 1,63 procent nu naar 0,36 procent in 2018 (eerder […]

Lagere eigen bijdrage zorg

november 6th, 2017

Het kabinet heeft besloten om de eigen bijdrage zorg te verlagen. Dat levert een voordeel op van enkele tientjes tot € 150 per maand. Het kabinet heeft afgelopen vrijdag besloten om de eigen bijdrage langdurige zorg te verlagen. Het percentage van het inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage wordt verlaagd van 12,5 naar 10 […]

Hogere vrijstelling box 3

oktober 4th, 2017

Het komende kabinet heeft bekend gemaakt dat ze de vrijstelling in box 3 met € 5.000 gaat verhogen naar € 30.000. Een besparing van gemiddeld € 60 per jaar. In Nederland zijn er 3,2 miljoen mensen die een vermogen hebben van € 25.000 of meer. Door de vrijstelling box 3 te verhogen naar € 30.000 […]

Er is een Kamermeerderheid om de eigen bijdrage zorg uit vermogen te beëindigen. De eigen bijdrage zorg uit vermogen moet stoppen, daar is volgens het AD een Kamermeerderheid voor. Sinds 2013 wordt er 8 procent van het vermogen boven de vrijstelling in box 3 genomen als het inkomen niet toereikend genoeg is om de eigen […]

Banken gaan vanaf het tweede kwartaal van dit jaar controleren of het bankrekeningnummer klopt met de naam van de begunstigde. Zo niet dan krijgt de klant een waarschuwing. In het televisieprogramma Opgelicht kondigde de Betaalvereniging Nederland aan dat de Nederlandse banken de naam weer bij het bankrekeningnummer gaan controleren. Deze IBAN-naamcheck is door de Rabobank […]

De eigen woning naar box 3

maart 9th, 2016

Het Centraal Plan Bureau doet voorstellen om anders om te gaan met de overwaarde eigen woning, een daarvan is de overwaarde eigen woning in box 3 te belasten. Het Centraal Plan Bureau (CPB) constateert in haar raming van de economische groei, dat relatief jonge huizen bezitters het financieel zwaar hebben. De aflossing hypotheek, opbouw pensioen […]

Vermogen blijkt te zwaar belast

februari 17th, 2016

In zijn advies aan de Hoge Raad schrijft de advocaat-generaal dat het fictief rendement van 4 procent in box 3 in strijd is met het recht op eigendom en moet stoppen. De huidige belastingheffing op vermogen boven de vrijstelling in box 3 van de inkomstenbelasting, is volgens advocaat-generaal van de Hoge Raad René Niessen onhoudbaar. […]

Uit de plannen van het kabinet blijkt dat iedereen er tenminste een beetje op vooruit gaat. De praktijk laat echter een ander beeld zien met uitschieters tot wel min 10,8 procent.   Nadat bleek dat ouderen en uitkeringsgerechtigden er in de eerdere kabinetsplannen als enige op achteruit zouden gaan, paste het kabinet haar plannen aan. […]

Voordelen ouderen verdwijnen

september 4th, 2014

Van de belastingvoordelen die ouderen nu nog genieten blijft maar weinig over, de ouderenkorting verdwijnt en ook de extra vrijstelling in box 3 sneuvelt. Bovendien gaan ouderen meer zorgpremie betalen.   Het kabinet bezuinigt op de fiscale voordelen van ouderen, ze dicht daarmee een flink deel van het gat van 600 miljoen dat is ontstaan […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior
  • RT @samenvooreenee1: Geluk bij een ongeluk. Het nieuwe #pensioenstelsel is nog niet ingevoerd. Als dat wel het geval was ... ; 03-08-22
  • Een interessant artikel van mijn collega Nicole Goud voor Plus online https://t.co/36wPnusnbR ; 25-07-22
  • RT @Akto_erfcoach: We kennen de “zachte” en “harde” uitsluitingsclausule in een testament. In he ... ; 19-07-22
  • @Schrijvertje2 Gecondoleerd ; 14-07-22
  • RT @MvRooijen: 50PLUS motie aanvaard: 43 voor- 32 tegen Inkomensondersteuning #IOAOW niet afschaffen. Geen AOWverlaging ... ; 13-07-22

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.