Proud to be Senior

De belasting over ons spaargeld gaat in 2018 flink naar beneden, maar stijgt naar verwachting de jaren daarop weer.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de belasting die we over ons spaargeld betalen flink naar beneden gaat. Dat komt omdat het fictief rendement op spaargeld daalt van 1,63 procent nu naar 0,36 procent in 2018 (eerder was sprake van 0,35 procent). Het fictief rendement op beleggen blijft 5,39 procent. Volgens schattingen van het Centraal Plan Bureau is de daling van korte duur, want in 2019 stijgt het fictief rendement van zowel sparen als beleggen weer.
Vermogen wordt in het huidige belastingstelsel op twee manieren fictief berekend. Eerst is er in 2018 een vrijstelling van € 30.000 per persoon (€ 25.000 in 2017). Vervolgens zijn er drie belastingschijven, de eerste tot € 100.000, inclusief de vrijstelling, de tweede schijf van € 1000.000 tot een miljoen euro en de derde schijf vanaf een miljoen euro.
Vervolgens wordt er een onderscheid gemaakt tussen sparen en beleggen. Het fictief rendement op spaargeld is nu in de eerste schijf 1,63 procent over 0,67 procent van het belaste vermogen en 5,39 procent over 0,33 procent van het vermogen in de eerste schijf. In de tweede schijf is die verdeling 21 procent en 79 procent, het fictief rendement blijft gelijk. In de derde schijf is het fictief rendement 5,39 procent over het gehele vermogen boven de vrijstelling.
Het Centraal Plan Bureau verwacht dat het fictief rendement op zowel sparen als beleggen de komende jaren weer gaat stijgen. Het fictief rendement op sparen stijgt naar verwachting in 2019 naar 0,66 procent en naar 0,84 procent in 2020 en zelfs 1,16 procent in 2021. Het fictief rendement op beleggen stijgt in 2021 beperkt naar verwachting naar 5,42 procent.
Voor burgers die spaargeld hebben betekent deze ontwikkeling het volgende. Als iemand € 100.000 spaargeld heeft betaalt hij in 2017 € 714 belasting in box 3, maar in 2018 € 457. In 2019 en 2020 betaalt hij dan respectievelijk alweer € 502 en € 532 aan belasting in box 3.
Heeft iemand € 150.000 spaargeld, dan betaalt hij in 2017 nog € 1.335 belasting in box 3, in 2018 € 1.042 en in 2019 en 2020 respectievelijk € 1.100 en € 1.135 belasting over zijn spaargeld.

Nico van Scheijndel

7 november 2017

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.