Proud to be Senior

Archive for the ‘Erven & Schenken’ category

Europees Erfrechtverordening

augustus 17th, 2015

Vanaf vandaag is het een stuk gemakkelijker om bezit in het buitenland na te laten. Tot die datum mocht ieder land zijn eigen erfrecht toepassen. Vanaf 17 augustus geldt in de hele Europese Unie (m.u.v. Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland) de Europese Erfrechtverordening. Kern van deze verordening is dat het land van de rechtskeuze […]

Medicijncheck geweigerd

juni 30th, 2015

Ouderen zien de medicijncheck die verplicht is als je zeven soorten medicijnen of meer gebruikt niet zitten. Vooral de aanslag op het eigen risico speelt een rol.   Sinds begin van dit jaar zijn apothekers verplicht om bij mensen die zeven soorten medicijnen of meer gebruiken, het medicijngebruik te beoordelen. Die medicijncheck koste € 75 […]

Gisteren op de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling, is een start gemaakt met de bewustwording van de ouderen zelf en een breed scala aan professionals om financiële uitbuiting van ouderen tegen te gaan.   Ouderenmishandeling is er in vele gedaanten, financiële mishandeling, uitbuiting, is er een van. Een ook die vele vormen kent, van het doen […]

In enkele recente rechtszaken is komen vast te staan hoe notarissen zich moeten overtuigen van de wilsbekwaamheid van de persoon die een testament wil laten maken.   Het komt regelmatig voor dat de rechtsgeldigheid van een testament wordt aangevochten. Het zijn dan meestal de erfgenamen uit het voorgaande testament, die de erfenis aan hun neus […]

Niet alle ouderen zijn rijk

april 22nd, 2015

Uit recent onderzoek van de Unie KBO blijkt dat 33 procent van de ouderen minder spaargeld heeft dan € 5000. Slechts 13 procent heeft een spaartegoed van € 100.000 of meer.   In april heeft de Unie KBO onderzoek laten doen naar de financiële positie van ouderen. Daarvoor heeft ze Teraknowledge 300 KBO-leden laten ondervragen. […]

Steeds meer mensen leggen in een levenstestament vast wie hun belangen moet behartigen wanneer zij dat zelf niet meer kunnen.   Het aantal levenstestamenten lijkt zich jaarlijks te verdubbelen. Waren er in de zomer van 2014 nog 44.500 levenstestamenten opgemaakt, nu zijn dat er al 81.000. Alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar […]

Erfenis vaker geweigerd

februari 13th, 2015

Ook vorig jaar is het aantal erfenissen dat is geweigerd door erfgenamen toegenomen. Volgens de netwerknotarissen is er sprake van een trend.   Uit het jaarverslag van de Netwerk Notarissen blijkt dat ook in 2014 het aantal erfenissen dat geweigerd werd weer is toegenomen. In 2014 nam het aantal weigeringen toe met 11 procent. In […]

Het aantal levenstestamenten dat in Nederland is opgemaakt is bijna verdubbeld in 2014. Ouderen willen steeds vaker zelf de regie houden over hun leven, ook als ze het zelf niet meer kunnen.   Er worden steeds meer levenstestamenten gemaakt in Nederland. In 2013 nog 22.000 keer, in 2014 regelen al 43.000 mensen wat er moet […]

D66 wil dat alleenstaanden zonder kinderen tegen gunstiger tarief dan nu kunnen nalaten aan mensen die hen dierbaar zijn.   De erfgenamen van alleenstaanden zonder kinderen betalen nu de hoofdprijs, dat moet volgens D66 anders. Tweede Kamerlid van D66 Wouter Koolmees doet de suggestie om alleenstaanden zonder kinderen het recht te geven om maximaal twee […]

Schenken in 2015

december 22nd, 2014

We wisten al dat de vrijstelling schenkbelasting van € 100.000 aan het einde van dit jaar zou sneuvelen, wat blijft zijn de jaarlijkse vrijstellingen schenkbelasting.   De vrijstelling van € 100.000 voor de aankoop, verbetering of onderhoud eigen woning of voor de aflossingen van de (rest)schuld hypotheek houdt aan het einde van dit jaar op. […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.