Proud to be Senior

Posts tagged ‘werken’

Liever stoppen dan omscholen

oktober 31st, 2017

Werknemers zien omscholen aan het einde van hun carrière niet zitten, eerder stoppen met werken wel. Velen nemen daarvoor financiële maatregelen. Uit onderzoek van Wijzer in geldzaken, onder ruim duizend werkenden in loondienst tussen de 55 en 67 jaar, blijkt dat eerder stoppen met werken voor het pensioen nog steeds zeer populair is. In omscholen […]

FNV wil nieuwe VUT

mei 18th, 2017

De FNV overhandigt vandaag aan de Tweede Kamer een 11-puntenplan met daarin een pleidooi voor eerder stoppen met werken. Ze krijgen bijval van een nieuwe hoogleraar. De FNV wil dat werknemers met een zwaar beroep eerder moeten kunnen stoppen met werken. In deze nieuwe vorm van VUT compenseert de werkgever de werknemer voor de terugval […]

Sinds 2006 neemt de leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan langzaam maar zeker toe. Ook werken meer mensen na hun pensioen door, maar verdringen daardoor niet jongeren. Sinds er maatregelen zijn die vervroegd met pensioen gaan ontmoedigen, neemt de leeftijd waarop gestopt wordt met werken toe. In 2006 toen de maatregelen ingingen was de gemiddelde […]

Volgens arbeidsdeskundigen zijn we niet in staat om later met pensioen te gaan. De overheid wil dat we onze verantwoordelijkheid nemen, maar geeft ook werkgevers een taak. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) zijn we niet in staat om langer dan met 65 jaar door te werken. Het lichaam is dan gewoon […]

De wet die het mogelijk maakt om na de eerste AOW bij je baas te blijven werken is nog geen jaar oud, toch houdt 26 procent van de bedrijven haar personeel vast. Adviesbureau Berenschot verwacht dat het aantal bedrijven dat haar werknemers na pensioen in dienst wil houden de komende jaren zal toenemen. Ze spreekt […]

Het Sociaal Cultureel Planbureau publiceert vandaag een onderzoek waaruit blijkt dat we ondanks de steeds hogere AOW-leeftijd toch het liefst met 61 jaar stoppen met werken. De kloof tussen de leeftijd waarop we willen stoppen met werken en de datum waarop we dat van de overheid mogen, wordt steeds groter. Dat komt omdat de leeftijd […]

Vaker werken na pensioen

maart 7th, 2016

Uit het promotie onderzoek van Ellen Dingenmans blijkt dat steeds meer gepensioneerden toch weer aan de slag gaan, plezier in het werk en sociale contacten zijn de drijfveren. Werkgevers en werknemers moeten hun visie op wat met pension gaan betekent aanpassen. Uit het promotieonderzoek van Ellen Dingenmans blijkt namelijk, dat steeds meer Nederlandse gepensioneerden na […]

Toch liever eerder met pensioen

februari 26th, 2015

Een meerderheid van de Nederlandse werknemers denkt toch eerder dan de AOW-leeftijd met pensioen te gaan.  Maar sommigen zien de pensioenleeftijd pas met 70 jaar of later.   Begin 2014 verwachtte 21 procent van de Nederlandse werknemers eerder dan met 65 jaar met pensioen te gaan. Begin 2015 blijkt dit met zes procent te zijn […]

Slechts 20 procent van de werkgevers vindt dat 55-plussers niet presteren naar het inkomen dat ze ontvangen. Opnieuw aan het werk komen blijft voor 55-plussers lastig.   Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft onder werkgevers onderzocht hoe zij over oudere werknemers denken. Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers steeds meer de positieve kanten van oudere werknemers […]

Om de financiering van pensioenen houdbaar te maken moeten we wereldwijd van de vastgestelde pensioenleeftijd af. Werknemers moeten meer mogelijkheden krijgen om zelf hun pensioenleeftijd te bepalen.   Jongeren stellen hun beroepscarrière uit en de levensverwachting stijgt. Deze combinatie van factoren legt een bom onder de betaalbaarheid van de pensioenen. Jongeren dragen doordat ze later […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.