Proud to be Senior

Archive for the ‘Gezondheid’ category

Medicijnresten niet in het toilet

november 27th, 2017

Coalitiepartijen ChristenUnie en D66 hebben een plan om te zorgen dat minder medicijnen in het riool terecht komen zodat waterzuivering makkelijker en goedkoper kan. Jaarlijks komt 140.000 kilo medicijnresten in het rioolwater terecht. Medicijnen die niet meer nodig zijn worden door het toilet gespoeld. Dat doen burgers maar ook ziekenhuizen. Door dit wegspoelen wordt het […]

Een hond verlaagt de sterftekans

november 20th, 2017

Het hebben van een hond verlaagt volgens een Zweeds onderzoek de kans op ziekte van de hart- en bloedvaten. Vooral alleenstaanden blijken baat te hebben bij een hond. Zweedse onderzoekers koppelden verschillende databestanden aan elkaar met opmerkelijk resultaat. Ze koppelden de gegevens van zeven nationale databanken, waaronder twee registers met hondeneigenaren. Op die manier was […]

De premies die zorgverzekeraars in 2018 voor hun zorgverzekering vragen zijn bekend. De meeste zorgverzekeraars verhogen hun premie, maar sommigen verlagen juist. De vorige minister van Volksgezondheid, Edith Schippers verwachtte voor 2018 nog een stijging van de zorgpremie van € 72 per jaar, € 6 per maand. Dat valt toch iets gunstiger uit. De gemiddelde […]

Uit onderzoek blijkt dat driekwart van alle ouderen niet bezig is met het kunnen blijven wonen in de huidige woning terwijl die er vaak niet voor geschikt is. Stichting Zilver Wonen heeft onderzoek gedaan onder 5258 ouderen met een gemiddelde leeftijd van 71 jaar. Van al die ouderen heeft driekwart geen enkel initiatief genomen om […]

Lagere eigen bijdrage zorg

november 6th, 2017

Het kabinet heeft besloten om de eigen bijdrage zorg te verlagen. Dat levert een voordeel op van enkele tientjes tot € 150 per maand. Het kabinet heeft afgelopen vrijdag besloten om de eigen bijdrage langdurige zorg te verlagen. Het percentage van het inkomen dat meetelt voor de eigen bijdrage wordt verlaagd van 12,5 naar 10 […]

De levensverwachting van iemand die 65 jaar wordt is ten opzichte van 1950 met ruim 5 jaar toegenomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte vanmorgen de nieuwe levensverwachting bekend voor personen die in 2023 65 jaar worden. Die nieuwe levensverwachting is iets lager dan in 2016. Volgens het CBS heeft iemand die in […]

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn we nu minder tevreden met onze woning en woonomgeving dan in 2009. Woningeigenaren zijn iets meer tevreden dan huurders. Uit een nadere analyse van het Woononderzoek Nederland uit 2015 trekt het Centraal Bureau voor de Statistiek de conclusie dat we nu iets minder tevreden zijn met onze […]

Ouderen steeds digitaler

oktober 26th, 2017

Uit onderzoek van de ANBO blijkt dat 65-plussers steeds actiever zijn en dat tot op hoge leeftijd. Van alle 65-plussers vindt 65 procent zich digitaal vaardig en wil een op de drie ouderen zich verder digitaal bekwamen. De belangrijkste redenen die zij geven zijn dat internet het leven makkelijker maakt (65 procent), dat ze hiermee […]

Sinds de invoering van de Wmo zijn de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat het vaak goed gaat, maar ook vaak fout. De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Bij de invoering van de wet was er […]

Het aantal mensen dat hulp kan verlenen bij reanimatie is in een paar jaar flink gegroeid. Het 6-minuten netwerk komt in zicht. Het aantal mensen dat hulp kan verlenen bij reanimatie is sinds 2014 gegroeid van 68.000 toen naar 170.000 nu. Mensen die voor zichzelf of voor hun beroep hebben geleerd te reanimeren kunnen zich […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.