Proud to be Senior

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn we nu minder tevreden met onze woning en woonomgeving dan in 2009. Woningeigenaren zijn iets meer tevreden dan huurders.

Uit een nadere analyse van het Woononderzoek Nederland uit 2015 trekt het Centraal Bureau voor de Statistiek de conclusie dat we nu iets minder tevreden zijn met onze woning en woonomgeving dan in 2009. Toch zijn we overwegend tevreden. Van alle huishoudens is 87 procent tevreden met de woning en 82 procent met de woonomgeving.
Er is wel verschil tussen huiseigenaren en huurders. In 2015 was 94 procent van de eigenwoningbezitters tevreden met de woning en 77 procent van de huurders. In 2009 was dat nog 96 respectievelijk 80 procent. Ook de tevredenheid met de woonomgeving was in 2015 wat lager dan in eerdere jaren. Deze ging van 88 procent in 2009 naar 86 procent in 2015 voor de eigenwoningbezitters en van 77 procent naar 75 procent voor de huurders.
Verder blijken huishoudens in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag minder tevreden te zijn met hun woning en woonomgeving. Het CBS wijdt dat aan het grote aantal meergezinswoningen zoals appartementen, flats of portiekwoningen. Huishoudens in meergezinswoningen zijn minder tevreden met hun woning en woonomgeving dan huishoudens in een eengezinswoning.
Het meest tevreden met hun woning en woonomgeving zijn de woning eigenaren met lage vaste lasten (95 propcent), tegen woningeigenaren met hoge vaste lasten (92 propcent). Bij huurders is dat precies andersom. Huurders met lage vaste lasten zijn ontevredener met hun woning en woonomgeving dan huurders met relatief hoge lasten.

Nico van Scheijndel

30 oktober 2017

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.