Proud to be Senior

Posts tagged ‘inkomen’

Ouderen hebben het goed

april 10th, 2018

De minister van Financiën Wobke Hoekstra heeft laten uitzoeken hoe het met het inkomen van ouderen is gesteld. Anders dan vaak beweerd wordt neemt het inkomen van ouderen sinds 2014 toe. Bovendien ligt het welvaartsniveau van ouderen hoger dan dat van mensen onder de 65 jaar. Uit de brief van Hoekstra aan de Kamer blijkt […]

Lager inkomen voor AOW’ers

december 22nd, 2017

Terwijl veel werkenden er het komende jaar op vooruit gaan, daalt het besteedbaar inkomen van veel AOW’ers juist. Terwijl werkenden voor de stijgende kosten gecompenseerd krijgen door hogere lonen en fiscale maatregelen, gaat het besteedbare inkomen van AOW’ers er het komende jaar (opnieuw) op achteruit. Gepensioneerden hebben last van de hogere zorgpremies en het feit […]

Uit rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat middeninkomens teveel verdienen voor de sociale huursector en te weinig voor de vrije sector. In Nederland valt een groep van 425.000 huishoudens tussen wal en schip. Ze verdienen tussen de € 35.000 en € 39.000 per bruto jaar. Hierdoor komen niet of nauwelijks in aanmerking […]

Doorwerken omdat het moet

mei 29th, 2017

Steeds meer gepensioneerden blijven aan het werk, vooral de laagst betaalden doen het om het inkomen aan te vullen. Kwamen vroeger gepensioneerden bij de uitzendbureaus voor 65-plussers langs omdat ze bezig wilden blijven. Tegenwoordig blijkt steeds vaker een financiële noodzaak. Uit recent onderzoek van onderzoeksbureau TNO en het Researchteam voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) komt […]

Tussen de gemeenten in Nederland zijn er grote verschillen in hoe zij inkomensondersteuning bieden voor zorgbehoeftigen. Het verschil kan oplopen tot wel € 900 per jaar. De ouderenbond KBO-PCOB deed bij 40 gemeenten in Nederland onderzoek naar hoe zij inkomensondersteuning bieden aan zorgbehoevenden. Er blijken tussen de gemeenten grote verschillen. Zo biedt de gemeente Enschede […]

Het aantal huurders dat ten opzichte van hun inkomen in een te dure woning woont, is in 2015 gelijk gebleven, eerder nam het aantal steeds toe. Huurders ontvingen in 2015 samen 3,1 miljard euro aan huurtoeslag, 300 miljoen meer dan in 2014. De hoeveelheid huurtoeslag steeg voor het eerst niet verder doordat er meer mensen […]

Het beschikbare inkomen is in 2016 met 1,4 procent gestegen. Vooral het hogere loon van werknemers heeft bijgedragen aan die toename. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde vanmorgen cijfers over het inkomen dat we gemiddeld hebben in Nederland. Volgens het CBS is het reëel beschikbaar inkomen in 2016 met gemiddeld 1,4 procent gestegen […]

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek besteden ouderen hun geld anders dan jongeren, maar er zijn ook overeenkomsten. Gepensioneerden sparen minder dan jongeren en besteden het inkomen dat ze hebben ook anders. Vrijwel iedereen geeft een flink deel van zijn inkomen uit aan wonen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dat […]

Ouderen hebben het nog nooit zo goed gehad als nu, het vermogen is vijf keer dat van een doorsnee huishouden en armoede komt nauwelijks voor. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de financiële positie van ouderen nu vergeleken met die van twintig jaar geleden. In een toelichting op de cijfers zegt hoofdeconoom van […]

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken, gaat opnieuw kijken naar oplossingen voor het AOW-gat. In de Tweede Kamer is weer gesproken over het AOW-gat, waardoor mensen na hun 65ste tot hun eerste AOW in een financieel gat vallen. Kamerlid Vermeij van de PvdA wilde van staatssecretaris Klijnsma weten, waarom verzekeraars hun verzekeringen niet laten aansluiten bij […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.