Proud to be Senior

Ouderen hebben het goed

april 10th, 2018

De minister van Financiƫn Wobke Hoekstra heeft laten uitzoeken hoe het met het inkomen van ouderen is gesteld. Anders dan vaak beweerd wordt neemt het inkomen van ouderen sinds 2014 toe. Bovendien ligt het welvaartsniveau van ouderen hoger dan dat van mensen onder de 65 jaar. Uit de brief van Hoekstra aan de Kamer blijkt ook dat de inkomensontwikkeling van ouderen gunstig afsteekt tegen die van jongere huishoudens. Vooral in de periode 2001-2010 steeg hun inkomen relatief veel harder (met circa 10%) dan dat van jongere huishoudens (+ 2%).
Maar let op, het gaat hier om gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en om gemiddelden. Bovendien gaat het alleen maar om inkomen, niet om uitgaven voor ziekten en de eigen bijdragen die voor allerhande diensten betaald moeten worden en waar juist ouderen vaker gebruik van maken. Het had de minister gesierd als hij ook had laten onderzoeken of ouderen met hun inkomen kunnen uitkomen.
Volgens de minister is tijdens de crisis van 2010 tot 2013 de koopkracht van ouderen nog achteruit gegaan, maar vanaf 2014 stijgt hij weer. Ook de komende tijd gaan ze er jaarlijks 0,7 procent op vooruit, verwacht Hoekstra. Naast het gestegen gemiddelde inkomen is bovendien het vermogen van ouderen fors gegroeid, zo blijkt uit het onderzoek. Die vermogensgroei komt voornamelijk voor rekening van de gestegen woningprijzen.
Voor de komende jaren verwacht de minister verder verbeteringen voor de ouderen in Nederland. De koopkracht van ouderen zal volgens hem stijgen door de voorgenomen belastingwijzigingen en het verhogen van de algemene heffingskorting (die dan wel weer inkomensafhankelijk is). De voorgenomen versnelde afbouw van de hypotheekrente is juist weer in het nadeel van de ouderen. Per saldo verwacht de minister dat gepensioneerden in de komende jaren een doorsnee koopkrachtstijging van 0,7% zullen hebben, vergeleken met 1,4 % voor werkenden en 0,6% voor uitkeringsgerechtigden.
Omdat het om gemiddelden gaat moeten we voorzichtig zijn met het afschilderen van ouderen als rijk. Arm zijn velen ook niet, maar in Rotterdam hebben we wel veel meer armen dan landelijk. En ook al is het landelijke beeld gunstig, voor Rotterdam moeten we voorzichtig zijn met het klakkeloos overnemen van dit positieve bericht. Ook de minister erkent dat het hier om gemiddeldes gaat. “Natuurlijk gaan daar achter ook verschillen schuil. Huishoudens met ouderen kunnen net zo goed een laag inkomen hebben of weinig vermogen. Het kabinet zal daarom oog blijven houden voor financieel kwetsbare groepen in de samenleving.” Als de minister het niet doet, dan mogen de ouderen in Rotterdam op 50Plus Rotterdam rekenen, want juist hun belangen zijn veilig bij 50Plus.

Nico van Scheijndel
10 april 2018

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.