Proud to be Senior

Uit rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat middeninkomens teveel verdienen voor de sociale huursector en te weinig voor de vrije sector.

In Nederland valt een groep van 425.000 huishoudens tussen wal en schip. Ze verdienen tussen de € 35.000 en € 39.000 per bruto jaar. Hierdoor komen niet of nauwelijks in aanmerking voor een woning in de sociale huursector, maar ook niet een woning in de vrije blijft buiten hun bereik. Die grens van de vrije sectorhuur ligt op ongeveer € 710 huur per maand. Een en ander blijkt uit rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Corporaties mogen tot 2021 10 procent van hun vrijgekomen woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen de € 36.135 en € 40.349. Vervolgens komen deze huishoudens dan alleen in aanmerking voor woningen die tenminste een huur hebben van € 592 per maand. Deze woning blijken vervolgens schaars te zijn.
Het PBL heeft ook gekeken naar de scheefwoners, dat zijn huishoudens met een te hoog inkomen voor de sociale huurwoning waarin ze wonen. Van de scheefwoners verdient iets meer dan de helft voldoende om de huur in de vrije sector te kunnen betalen, de rest dus niet.
Omdat ook koopwoningen onbereikbaar zijn geworden voor starters op de woningmarkt, door strengere hypotheekeisen en stijgende huizenprijzen zit de hele woningmarkt muurvast. Het PBL pleit er dan ook voor dat er ruimere toewijzingsmogelijkheden moeten komen voor de sociale huurwoningen. De afbouw van de hypotheekrenteaftrek of het stimuleren van meer vrije huur hebben pas op termijn effect.

Nico van Scheijndel

14 november 2017

Comments are closed.

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.