Proud to be Senior

Archive for the ‘Wonen’ category

Staatsecretaris Menno Snel van Financiën kan niet garanderen dat het eigenwoningforfait echt in 30 jaar wordt afgebouwd. Dat hangt volgens hem af van toekomstige kabinetten. In het debat over de afschaffing van Wet Hillen kon de staatssecretaris van Financiën Menno Snel gisteren geen garanties geven over de afbouw periode. Wilde het nieuwe kabinet aanvankelijk het […]

Een hond verlaagt de sterftekans

november 20th, 2017

Het hebben van een hond verlaagt volgens een Zweeds onderzoek de kans op ziekte van de hart- en bloedvaten. Vooral alleenstaanden blijken baat te hebben bij een hond. Zweedse onderzoekers koppelden verschillende databestanden aan elkaar met opmerkelijk resultaat. Ze koppelden de gegevens van zeven nationale databanken, waaronder twee registers met hondeneigenaren. Op die manier was […]

Het voordeel van een (bijna) volledig afgeloste hypotheek wordt ondanks protesten, naar verwachting gewoon in 30 jaar tijd geleidelijk afgeschaft . De hoorzitting in de Tweede Kamer over het voornemen van het kabinet om Wet Hillen te schrappen leidde tot niets. Het kabinet gaat door met haar plan de wet te schrappen die huiseigenaren met […]

Uit rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat middeninkomens teveel verdienen voor de sociale huursector en te weinig voor de vrije sector. In Nederland valt een groep van 425.000 huishoudens tussen wal en schip. Ze verdienen tussen de € 35.000 en € 39.000 per bruto jaar. Hierdoor komen niet of nauwelijks in aanmerking […]

WOZ-waarde stijgt door

november 9th, 2017

De WOZ-waarde van woningen in Nederland is in 2017 verder gestegen. Gemiddeld is de WOZ-waarde van een woning nu 3,3 procent hoger dan in 2016. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte vanmorgen de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen in Nederland bekend. Deze is in 2017 gemiddeld € 216.000, dat is 3,3 procent meer […]

Uit onderzoek blijkt dat driekwart van alle ouderen niet bezig is met het kunnen blijven wonen in de huidige woning terwijl die er vaak niet voor geschikt is. Stichting Zilver Wonen heeft onderzoek gedaan onder 5258 ouderen met een gemiddelde leeftijd van 71 jaar. Van al die ouderen heeft driekwart geen enkel initiatief genomen om […]

Het kabinet gaat waarschijnlijk het lage tarief in box 3 voor kleine spaarders extra verlagen. Dat levert een voordeel van enkele tientjes tot een paar honderd euro per jaar op. Het kabinet komt kleine spaarders tegemoet door het lage percentage fictief rendement meer te laten aansluiten bij de werkelijke rente. Dit lage percentage is nu […]

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn we nu minder tevreden met onze woning en woonomgeving dan in 2009. Woningeigenaren zijn iets meer tevreden dan huurders. Uit een nadere analyse van het Woononderzoek Nederland uit 2015 trekt het Centraal Bureau voor de Statistiek de conclusie dat we nu iets minder tevreden zijn met onze […]

Sinds de invoering van de Wmo zijn de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat het vaak goed gaat, maar ook vaak fout. De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Bij de invoering van de wet was er […]

Fonds voor funderingsproblemen

oktober 24th, 2017

In Nederland hebben nu naar schatting al 35.000 woningen te klampen met funderingsproblemen, dat worden er zelfs 400.000. er is nu een fonds dat leningen verstrekt voor herstel. Door bodemdaling, klimaatverandering of grondwaterstanden kampen nu al 35.000 woningen in Nederland met funderingsproblemen. Het huis dreigt te verzakken met alle gevolgen van dien. Volgens Kennis Centrum […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.