Proud to be Senior

Posts tagged ‘werkgevers’

Na de vakbonden pleiten nu ook de werkgevers in meerderheid voor een flexibele-AOW. Volgens de onderzoekers van het NIDI is er behoefte aan meer maatwerk in het pensioneringsproces. Die conclusie trekt het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut na onderzoek onder 1368 werkgevers in allerlei branches. De werkgevers vragen zich af of werknemers het lichamelijk wel aankunnen […]

Het plan van onder andere de FNV voor een flexibele AOW wordt niet gesteund door de werkgevers, zij vinden het plan te duur en achterhaald. Eerder deze week pleitte de FNV voor een flexibele AOW. In dat plan kun je tussen de 63 en 71 jaar met pensioen gaan. Ga je eerder met pensioen, dan […]

Minder rechten 65-plus werknemers

november 25th, 2011

Minister Kamp wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om 65-plussers in dienst te nemen. Hiervoor beperkt hij de duur van de uitkering bij ziekte en de ontslagtermijn. Volgens minister Kamp van Sociale Zaken dient hij begin volgend jaar een wetsvoorstel in dat het voor werkgevers aantrekkelijke moet maken om 65-plussers in dienst te nemen. Nu […]

Ouderen trotser op werk

augustus 3rd, 2011

De 50-plus werknemers in de logistieke sector zijn dubbel zo trots op hun werk dan jongeren tot 25 jaar. Dat pleit voor kruisbestuiving. Uit een onderzoek onder 451 werknemers en 448 werkgevers uit de logistieke sector blijkt dat de oudere werknemers trotser zijn op hun werk dan de jongere werknemers. Van de werknemers tussen de […]

Pensioenakkoord bijna klaar

maart 3rd, 2011

Gisteren hield de Vakcentrale FNV een beraad met de aan haar gelieerde bonden om het voorlopige pensioenakkoord te bespreken. Op twee bezwaren na lijkt het akkoord in zicht. Het pensioenakkoord tussen werkgevers en werknemers wil er maar niet van komen. Er ligt wel een concept akkoord dat de Vakcentrale FNV gisteren met de aan haar […]

twitter.com/@proudtobesenior

proudtobesenior

Neem contact met ons op

Neem contact op

Copyright © Proud to be Senior. All rights reserved.